Ježíškova vnoučata

V předvánočním čase se některé třídy 1. stupně zúčastnily projektu „Ježíškova vnoučata“.

„Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.“ (www.jeziskovavnoucata.cz)

Děti ze tříd 1. A, 3. A, 3. B a 4. B vlastnoručně nakreslily a napsaly seniorům pěkná přáníčka k Vánocům. Společně s třídními učitelkami si o projektu popovídaly a „poslaly“ přes svá přání seniorům kousek svého srdíčka.

Tímto bych chtěla poděkovat také mamince naší žákyně, p. Pumrové za darovaný materiál a odeslání vyrobených přáníček.

Mgr. Kateřina Šuhajdová

Aktualizováno: 17. 12. 2018 — 14:55
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018