Rok: 2019

Tvořili jsme Betlém

Vánoční čas naladil žáky i pedagogické pracovníky školy a všichni malí i velcí začali vyrábět Betlém. Náš první školní Betlém máte možnost si prohlédnou před základní školu. Jedná  se o prvotinu, velkým nepřítelem našeho Betlému je počasí, sužuje ho vítr, vlhkost a další rozmary zimního počasí. Přesto Vám chceme ukázat co jsme dokázali vyrobit a jsme rádi, že nám naše dílo zdobí školu. Doufáme, že potěší i obyvatele Dobrušky. Přejeme Vám všem příjemný vánoční čas. Fotograf Betlému Erik Vilímek.

 

                                                                                                                             Alena Bačíková, ředitelka školy

 

                                                                  

Jeden den středoškolákem

V úterý 17.12. navštívili žáci 9. ročníků v rámci kariérového poradenství SPŠ v Novém Městě nad Metují. Exkurze se zúčastnili všichni chlapci a dvě dívky z 9.B. Ve škole byli žáci rozděleni do dvou skupin, získali základní informace o chodu školy a poznali její  zázemí. V menších skupinkách si pak deváťáci vyzkoušeli různá měření a kontrolu výrobků. Využili tak mnoho znalostí z matematiky a fyziky. Práce s iPady je bavila. V učebně IT byli žáci seznámeni s různými operačními systémy, s virtuálním počítačem a dalšími zajímavostmi z oboru. Po letních prázdninách přijdou studenti do školy, která bude k nepoznání. Dojde totiž k výměně oken, zateplení budovy, škola získá nový kabát. Žáci mají o čem přemýšlet, neboť strojařina v kombinaci s IT má v současnosti zelenou v mnoha oborech.

P. Fialová, M. Vodehnalová

Sloh nás baví – PŘÍBĚHY Z KARET

Jedná se o AKTIVITU K ROZVOJI SLOVNÍ ZÁSOBY A FANTAZIE

Soubor obsahuje celkem 48 karet, z nichž si žáci vylosují jednu a nejprve odpovídají na otázky typu: Co vidíš na obrázku? Jaké emoce z něj cítíš? Jak na tebe obrázek působí? Co se asi stalo? Co bude dál?

Jakmile zvládnou odpovědi, začnou psát příběh. Ukázky několika prací si můžete přečíst.

Tato aktivita se mi osvědčila ve třídách, kde byli žáci pasivní, nedokázali vytvořit krátké vypravování a hlavně jim chyběla fantazie. Dnes je s nimi úplně jiná práce a vždy se na takto zaměřenou hodinu těší.

                                                                                                               Mgr. Ivona Průšová

                          

 

Kouzelný obrázek

Bylo středeční odpoledne, když jsem se vracel autobusem ze školy. U dveří jsem vyzvedl z poštovní schránky letáky a odložil je na stůl v jídelně. Při pokládání letáku vypadl malý obrázek knihovny s nebem. Hned jsem si řekl, že by to byla krásná záložka do knihy, kterou mám rozečtenou. Tak se i stalo a obrázek jsem vložil do knihy. Večer jsem ulehl do postele, začal číst knihu a obrázek přidržoval palcem. Stále mě něco nutilo podívat se důkladně na tuto záložku. Zahleděl jsem se a začal si všímat detailů – vysokých knihoven plných knih stoupajících až do nebe a halících se částečně do mraků. Cítil jsem z toho něco magického, tajemného a zároveň uklidňujícího. Je to jako taková cesta životem, kdy se člověk celý život učí novým poznatkům a zkušenostem, aby došel až na konec. Létající ptáci vyjadřující svobodu, volnost a pocit něčeho příjemného. Mráčky kolem knih jsou jako životní situace, které nejsou vždy pozitivní, ale mohou vyjadřovat nějaké překážky nebo komplikace v průběhu života. Slunce v pozadí působí vždy jako pozitivní prvek, který působí uklidňujícím dojmem. Obrázek mi říká, vzdělávej se, uč se celý život a je jen na tobě, kterou cestu-knihovnu si vybereš. Někde je cesta téměř bez mráčků, jinde je mráčků více. Myslím si, že je to tak i v životě. Jakou si člověk zvolí a vybere cestu, tak je ten život pestrý či jednotvárný. A co bude dál, co bude na konci? Bude to volnost porozumění, cíl naší cesty? Najednou jsem sebou cuknul a zjistil, že mi kniha s obrázkem spadla na zem. Jak jsem se hluboce zasnil, tak jsem u toho asi usnul. Sebral jsem knihu i záložku ze země a pokračoval v četbě.

                                                                                                                                 Bílek, VIII. A

 Kouzelná knihovna

Byla jednou jedna knihovna, která měla poličky, a v nich byly knihy. Knihovna vedla až do nebe, kde byly mraky, slunce a ptáci. Tato knihovna nebyla tak obyčejná, ale byla kouzelná. Každá kniha měla své místo podle žánru, například fantasy, pohádkové, dobrodružné, romantické, detektivní, poetické. Jsou kouzelné, protože když otevřete jakoukoli z těchto knih, objevíte se v jejím příběhu. Já jsem jednu takovou knihu otevřel a ocitl jsem se v království, ve kterém byli všichni smutní, protože zmizela princezna. I když jí vojáci hledali, stejně ji nenašli. Jednoho dne přijel na koni princ ze sousedního království. Dozvěděl se, že princezna zmizela, a tak se rozhodl, že ji najde. Hned druhý den vyrazil na cestu a dojel do vesnice, ve které bydleli malí skřítci. Ti byli milí a laskaví, a tak u nich přespal. Další den ho přepadli loupežníci, ale protože princ uměl dobře s mečem, tak je porazil. Jel dál a cestou narazil na velkou skálu. Sesedl z koně a šel se opatrně podívat do jeskyně. V jeskyni byla svázaná princezna. Princ popošel k ní, ale ta mu řekla, ať uteče. Nechtěl ji tam nechat, a tak se zeptal, proč má utéct a nechat ji tady. Princezna řekla, že ji odnesl z království drak, který ji tady uvěznil, protože ji chce sníst. Když to princ uslyšel, napadlo ho, že utečou, s čímž princezna nesouhlasila, protože věděla, že by je drak pak sežral oba. Najednou se objevil v jeskyni drak a princezna se lekla. Princi nic jiného nezbývalo než s drakem bojovat. Rychle vytáhl meč a než se drak nadál, dostal první zásah a po druhém upadl mrtev na zem. Princezna byla šťastná, že je volná, že ji princ zachránil. Pak se vrátili domů a byla svatba. Nakonec to přece

jen dobře skončilo a zlo opět bylo poraženo dobrem. Tím příběh končí. V klidu jsem se tedy mohl vrátit zpět do knihovny a přemýšlet o tom, jakou knihu si otevřu příště.

                                                                                                                      Horák, VIII. A 

Příběh draka

Byl deštivý jarní den a na svět přišel malý dráček, který se jen usmíval. Maminka z něj měla radost, ale trápilo ji, že neměl kamarády. Přihlásila ho tedy do dračího kroužku a myslela si, že si tam nějaké kamarády najde. Dráček chodil domů pořád smutný a maminka nevěděla, co se děje. Tak si jednoho dne sedli k ohni a popovídali si. Drak všechno mamince řekl , prožíval ty nejtěžší 3 měsíce sám, bál se jí to říct, že se mu všichni smějí, a tak to nechal zajít až tak daleko, že ho začali tlouci. Z kroužku nakonec odešel. Uběhlo pár let a z malého dráčka se stal velký drak. Kamarády stále neměl. Jednoho dne poznal super partu draků, se kterými si rozuměl a měli se všichni navzájem rádi. Parta dělala draka šťastným. Jednou ho ale zaskočila smutná zpráva. Museli přelétnout na jiné území. Bylo to hodně daleko od místa, kde vyrůstal. Drak byl velice smutný, protože ztratil nejen domov, který měl rád, ale hlavně kamarády, na které tak dlouho čekal.

 

                                                                                                                                                                                                            K. Cvrčková, VIII. A

eTwinning – společenství evropských škol

l

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Jedním z nejdůležitějších prvků eTwinningu je spolupráce mezi učiteli, žáky, školami, rodiči a místními orgány. V rámci eTwinningu učitelé spolupracují a organizují aktivity pro své žáky. Hrají aktivní roli, vstupují do vzájemné interakce, provádějí průzkum, přijímají rozhodnutí, navzájem se respektují a osvojují si dovednosti 21. století. Na eTwinningových projektech se podílejí všichni členové týmu.

Do této platformy se zapojila i naše škola. V současné době pracují žáci 6. ročníků na projektu s názvem Let’s enjoy the festivals a 8. ročníků na Making New Year’s decorations from recycled material. Oba projekty probíhají pod vedením p. uč. Mgr. Ivony Průšové.

Podporujeme polytechnické vzdělávání žáků

V době vysoké poptávky po odbornících zaměřených na technické obory se naše škola věnuje výuce pracovních činností, kde se snažíme o rozvoj technického myšlení žáků, možnosti aplikovat své poznatky do praxe a rozvoj jemné motoriky a technického myšlení žáků.

                                                                                                                                    Alena Bačíková

Zimní výlet do Potštejna očima dětí

Do zámku Potštejn dorazily děti ze tříd 5. B a 5. C dne 5. 12. Měli jsme se zúčastnit rychlého převyprávění příběhu o narození Ježíše Krista. Tento příběh jsme prožívali s holčičkou jménem Barunka, která se vydala pozdravit malého Ježíše Krista. Po konci představení nás pozvali do cukrárny na občerstvení. Potom jsme si prohlédli Pohádkov. Bylo to krásné naladění na vánoční čas.

Marek Tesař, 5. B

Obě třídy 5. B i 5. C vyrazily na výlet do Potštejna. Jeli jsme asi hodinu. Tam jsme procházeli cestu do Betléma. Šli jsme i do zámecké cukrárny, kde jsme dostali výbornou domácí kokosku a teplý čaj. Celou cestu do Betléma nás vedla holčička jménem Barunka. Celý den byl úžasně prožitý.

Alžběta Nejmanová, 5. B

Sešli jsme se 5. prosince na autobusové zastávce – třídy 5. B a 5. C. Byl velmi studený den. Nastoupili jsme, usedli do autobusu a už jsme jeli. Když jsme dorazili na místo, přivítala nás příjemná paní. Navštívili jsme zámeckou cukrárnu a spolu s Barunkou jsme prožili Betlémský příběh. Zachariáš nás zavedl ke kouzelné lucerně, která plnila přání. Jeho sestra Magdaléna nás provedla Pohádkovem, kde jsme měli spočítat všechny andílky. Zavítali jsme i na hřiště poblíž zámku. Celý den se mi líbil, dozvěděla jsem se hodně nových věcí.

Dominika Rašková, 5. B

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018