Archiv pro rok: 2019

Za Kupkou pěšky do Opočna a zpět

Ve středu 18. září vyrazila třída 6. A po cyklostezce pěšky do Opočna. Tento cíl si vybraly samy děti.  Bylo sice chladno, ale azuro modro, cesta nám rychle utíkala. Povídali jsme si, seznamovali se, hráli postřehové hry a hle – byli jsme v Opočně.  Nejprve si děti  zacvičily na úplně novém sportovišti s neobvyklými a náročnými prvky, které se jim velmi líbily. Poté značně unaveni jsme došli  na náměstí a tam posvačili. Dalším cílem byla socha Františka Kupky nedaleko. Pak už jsme kráčeli Zámeckou ulicí k letohrádku a viděli rodný dům Františka Kupky. Po vyfocení následoval  pochod k výstavní síni, kde bude o víkendu vystaven originál obrazu Fr. Kupky, který byl na jaře vydražen v aukci za 78 milionů korun! Potom jsme již vešli branou na zámecké nádvoří, pokochali se výhledem na Dobrušku a po zcela nových schodech sestoupali do zámeckého parku. Celý jsme ho prošli, je právě v rekonstrukci, takže přeskakování bahna jsme si užili také. Pak už nás čekala cesta zpět a návrat ke škole. Nutno dodat, že dnešní náš první společný výlet se velice vydařil.

Dagmar Peřinová se svými šesťáky

Běháme spolu

 Nikdo neběží sám. Ani ten první, ani ten poslední.

Představujeme Vám školní projekt, který se zaměří na fyzickou kondici a zdravý životní styl žáků naší školy.

Vybíháme každé úterý o velké přestávce. Každý dle svých možností ( běh , indiánský běh, rychlá chůze).

Po doběhu se každý žák včas vrátí do výuky.                                                                                  

Startujeme v úterý 17. 09.

                                                                                Radka Skočdopolová, Milena Hofmanová

Školní projekt Běháme spolu

 

 

 

Vješák před školou

Krátce po začátku školního roku, měli žáci druhého stupně možnost seznámit se s dobrovolníky z volnočasového klubu Vješák, kteří pro žáky a jejich třídní učitele připravili sportovní a herní vyžití před Základní školou Františka Kupky. Žáci společně se svými učiteli navštívili jednotlivá stanoviště a plnili úkoly, které jim členové Vješáku zadávali. Smích a nadšení bylo pořadatelům odměnou. Děkuje volnočasovému klubu za tuto akci.

                                                                              Alena Bačíková, ředitelka školy

Plavání za odměnu

Žáci naší školy využili odměnu za druhé místo v loňském ročníku plavecké ligy. Akce v rychnovském bazénu se zúčastnili žáci, kteří v minulém školním roce reprezentovali školu na sportovních soutěžích. Během dopoledne proběhlo několik soutěžních aktivit. Všichni se vydováděli na vodních atrakcích a den v bazénu si patřičně užili.

                                                                                             Radana Moravcová

Třídní schůzky a konzultace

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v níže uvedených termínech a časech. 

Třídní schůzky a konzultace: 
17. 09. 2019, 19. 11. 2019, 08. 01. 2020, 24. 03. 2020, 19. 05. 2020.
1. stupeň od 15:00 hodin do 17:00 hodin
2. stupeň od 16:00 hodin do 18:00 hodin

17.09. 2019 Třídní schůzky pro zákonné zástupce v kmenových třídách.

1. stupeň od 15:00 hodin 
2. stupeň od 16:00 hodin  

17. 09. 2019 – informační schůzka k zájezdu do Anglie pro přihlášené žáky.

17. 09. 2019 -informační schůzka pro žáky 7. ročníků k lyžařskému výcviku.

Žáci školy blahopřáli

Ať jste stále usměvavá i v deštivé dny – užijte si své kulatiny!

Tímto originálním přáním pogratulovala jedna žačka paní Medě  ke 100. narozeninám, které oslavila hned první neděli nového školního roku  8.září. Ve výtvarné výchově jsme tedy nevyráběli nejdříve desky na výkresy jako obvykle, ale právě přání pro paní Medu, která pro nás všechny zachránila a nám všem věnovala obrazy mnohamilionové hodnoty našeho Františka Kupky. Vzniklo tak 6O nápaditých gratulací, které jistě oslavenkyni velmi potěšily.  Na závěr mi dovolte citovat z dalšího zajímavého přání:

Kdyby byl život jako kniha,

kterou den za dnem čtenář zdvihá

a jeden rok znamenal by každý list,

budete vy už stou stránku číst,

tak dlouhý příběh se jen tak nevidí

a mnozí vám ho tiše závidí!

Tak na zdraví, paní Medo!!

                                                           Dagmar Peřinová

Slavnostní zahájení školního roku

Žáci Základní školy Františka Kupky v Dobrušce zahájili školní rok slavnostním přivítáním nových prvňáčků. Žáci se sešli před školou, kde na ně již čekaly jejich třídní učitelky. Netrpělivě očekávali svůj velký den. Do základní školy vstoupili za potlesku svých spolužáků z vyšších ročníků v doprovodu rodičů i prarodičů. A už je tu ta velká chvíle, každý žák si vybírá své místo a svého kamaráda.

      Žáky prvních ročníků a jejich rodiče uvítali zástupci města pan starosta ing. Petr Lžičař, místostarostové Petr Sádovský, Miroslav Sixta a pan tajemník JUDr. Šťastný. Po úvodním slovu předali žákům dárky a potěšili je sladkostí. Žáci byli obdarováni také Královéhradeckým krajem, firmou Bovys a Somipo. Všem jmenovaným děkujeme za krásné dárky pro naše žáky.

   Žákům naší školy přejme  příjemné chvíle strávené ve škole a rodičům radost, kterou jim přináší jejich děti.

                                                                                   Pedagogický sbor školy.

 

Nabídka kroužků při Základní škole Františka Kupky

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 jsme pro naše žáky připravili pestrou nabídku kroužků. Nabídku naleznete níže pod textem i s přihláškou.

Přihlášku je možné odevzdat vedoucímu kroužku nebo třídní učitelce popř. na sekretariátu školy.

 

                                                                                                    Vedení školy.

kroužky 19-20

Přihláška na kroužek

Hurá do školy

Informace pro žáky  školy a zákonné zástupce k organizaci prvního školního týdne.

Žákům školy přejeme příjemné vykročení do nového školní roku 2019/2020.

                                                                 Pedagogický sbor a pracovníci školy.

 

Vážení rodiče,

Vašeho žáčka či žáka musíte do školní družiny přihlásit viz. Zápisový lístek do ŠD.

K odběru obědů je také třeba žáka přihlásit viz. Přihláška ke stravování.

Níže naleznete informace k organizaci prvního školního týdne.

                                                                                                   Vedení školy.

 

Slavnostní uvítání žáků prvních ročníků- 2. září 2019

První školní týden prvňáčků

Organizace školního týdne od 2. 9. do 6. 9. 2019 – 2. -5.ročník

Organizace školního týdne od 2. 9. do 6. 9. 2019 – 2. stupeň

Organizace školní družiny od 02

Zápisový lístek ŠD

Informace pro strávníky

Přihláška ke stravování

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018