Poučná přednáška o AIDS

V pondělí 11. února se žáci VIII. a IX. ročníků zúčastnili zajímavé besedy s panem Tomášem Řehákem, zástupcem sdružení Abatop pojmenované O nemoci AIDS. Probíraly se rizikové způsoby chování, možnosti přenosu viru HIV, prevence a hlavně příběhy mladých lidí nakažených tímto virem. Žáci viděli mnohdy šokující fotografie umírajících dětí či mladých lidí. Tato beseda byla opravdu velmi poučná. Děkujeme pracovnicím  Domu dětí a mládeže Dobruška, že ji pro nás zdarma uspořádaly.

J. Minařík, D. Peřinová

Aktualizováno: 8. 4. 2019 — 14:54
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018