Republiková kvalifikace ve florbalu DIII

Dne 14. 2. 2019 se naše děvčata zúčastnila republikové kvalifikace ve florbalu věkové kategorie III (žáci 6-7 tříd), která se konala v Liberci. Tuto, bez nadsázky si dovolím říci, poctu si děvčata vybojovala vítězstvími v okresním a posléze i krajském kole této soutěže. Po svém listopadovém vítězství v krajském kole děvčata věnovala nemalé úsilí ke zlepšení svých sportovních dovedností a ve svém volném čase absolvovala mnoho tréninků, ať již byly organizovány školou, či jejich mateřským oddílem FBC Dobruška, za což všem patří velký dík. Byť na samotné kvalifikaci obsadila „až“ 🙂 třetí místo, získala velké množství nedocenitelných zkušeností, které věřím využijí nejen ve své další sportovní kariéře, ale i v osobním životě či při další skvělé reprezentaci školy. Při zpáteční cestě jsme, myslím, důstojně tento úspěch oslavili slavnostním obědem, za jehož uskutečnění vděčíme Městu Dobruška a sponzorům, především panu Josefu Jarkovskému, za což jim tímto mnohokrát děkuji.

Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem zúčastněným děvčatům za jejich příkladnou reprezentaci naší školy a věřím, že na tento úspěch v příštích letech navážeme třeba i v dalších kategoriích.

Za všechny zúčastněné s díky Mgr. Robert Šebek

Aktualizováno: 20. 2. 2019 — 14:04
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018