Beseda o drogách

V úterý 21.5. jsme v rámci prevence zorganizovali pro žáky 7. ročníků besedu o vlivu návykových látek na člověka. 

Přednášejícím byl BC. Jiří Vrba ze společnosti OD5k10 z Rychnova nad Kněžnou.  Žáci si při dvouhodinové besedě ujasnili vliv jednotlivých drog na chování člověka, na jeho zdraví i na jeho život. Získali kontakt, na který mohou kdykoliv zaslat svůj dotaz k této problematice. 

Chlapci a děvčata pozorně poslouchali a zapojovali se do besedy. 

Mgr. Jana Čížková, metodik prevence

Aktualizováno: 29. 5. 2019 — 12:41
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018