eTwinning – společenství evropských škol

l

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Jedním z nejdůležitějších prvků eTwinningu je spolupráce mezi učiteli, žáky, školami, rodiči a místními orgány. V rámci eTwinningu učitelé spolupracují a organizují aktivity pro své žáky. Hrají aktivní roli, vstupují do vzájemné interakce, provádějí průzkum, přijímají rozhodnutí, navzájem se respektují a osvojují si dovednosti 21. století. Na eTwinningových projektech se podílejí všichni členové týmu.

Do této platformy se zapojila i naše škola. V současné době pracují žáci 6. ročníků na projektu s názvem Let’s enjoy the festivals a 8. ročníků na Making New Year’s decorations from recycled material. Oba projekty probíhají pod vedením p. uč. Mgr. Ivony Průšové.

Aktualizováno: 18. 12. 2019 — 14:51
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018