Archiv pro rok: 2020

Kdyby to tak viděla Božena Němcová aneb Jak to dopadlo s Babičkou

Na naší Základní škole Františka Kupky v Dobrušce byla vyhlášena sběratelská soutěž o co nejvíce shromážděných knih Babiček od Boženy Němcové. Uzavřena a spočítána byla v pátek 24. ledna 2020, přesně 10 dní před 4. únorem, kdy se paní spisovatelka před 200 lety narodila.

Sbírání Babiček se zúčastnila téměř celá škola. Často vypomohli skutečné babičky, dědečkové, ale třeba i sousedé. Nakonec se sešlo 141 knih Babiček. Na 1. stupni to bylo 63 knih, na 2. stupni pak 78 výtisků. Nejvíce knih na 1. stupni (celkem 6) přinesl skvělý Mikuláš Doležal z 2. A. Na 2. stupni  zabodovali se svými 8 výtisky vítězní Šárka a Marek Besedovi /6.B a 9.A).

Nejstarší vydání knihy Babička přinesla Lucie Takácsová z 6.C – jednalo se o knihu z předminulého století, přesně z roku 1899! Další vydání bylo z roku 1901 od Martina Raška ze 7.B a Eliška Ambrožová z 2.A donesla knihu z roku 1913. Pro všechny tři velká pochvala!

A před závěrem ještě jedna zajímavost. Michal Valeš ze 6.C přinesl knihu Poklad báchorek od Boženy Němcové z roku 1847, tedy 174 let starou, tehdy za 2 zlatky a 20 krejcarů! Míšo, bravo!

Celkově zvítězila a speciální pochvalu obdržela třída 2. A, která sama shromáždila 42 výtisků Babiček! Teda děti, to by z vás paní spisovatelka měla radost!

Chválíme i ostatní třídy 1. stupně, pro které byla soutěž dobrovolná a přesto se zapojily.  Na úplný závěr poděkování všem dětem, které se zúčastnily a paním učitelkám, které knihy shromažďovaly. Díky!!

Dagmar Peřinová

Soutěž Babička – 2. A

Od 13. 1. do 24. 1. 2020 vyhlásila na naší škole p. uč. D. Peřinová literární soutěž „BABIČKA“. Dne 4. února 2020 totiž uplyne 200 let od narození jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek, Boženy Němcové. A asi málokdo by neznal její nejkrásnější knihu Babička. I my, malí druháčci, jsme si s p. učitelkou vyprávěli, kdo byla B. Němcová, a povídali jsme si o její knize Babička. Od prvního dne jsme začali nosit různá vydání této knihy. Některé soutěž nadchla tak, že se zapojila celá širší rodina, ba dokonce přátelé či kolegové z pracovišť rodičů. Nejlepším naším sběračem se stal Mikuláš Doležal, který přinesl najednou šest Babiček. Hned po něm následovala dvě děvčata, Adélka Kollářová a Adélka Hrnčířová, obě se čtyřmi výtisky. Nejstarší vydání z roku 1913 přinesla Eliška Ambrožová. Celkem se v naší třídě 2. A sešlo 42 různých vydání. Tato soutěž se nám velice líbila.

Za 2. A Mgr. M. Svědíková.

Plavání 2. A

Od konce listopadu po dobu tří měsíců chodí druháčci do městského bazénu na výuku plavání.  Každý pátek ráno je slyšet štěbetání na celém bazéně v Dobrušce a děti se už nemohou dočkat plaveckých instruktorů. Do vody se moc těší a nebojí se ani skoků z věže. Nyní máme 2/3 kurzu za sebou a už jsme vážně jako rybičky ve vodě! Na památku jsme se vyfotili a někteří si nosí také drobné odměny nebo diplomy za odvahu a soutěže.

Za třídu 2. A Mgr. M. Svědíková.

Beseda o šikaně

Ve středu 15. ledna se pro žáky 6. ročníků uskutečnila beseda se žáky 6. ročníků s lektorkou Miriam Klapalovou z organizace Od5k10 z Rychnova nad Kněžnou o tom, co ještě není a co už je šikana a jak se mohou bránit. Žáci se dozvěděli, kam se se svými problémy mohou kdykoliv obrátit o pomoc a v případě problémů napsat jakýkoliv dotaz.

Na půdě VJEŠÁKU Dobrušce byla organizací Od5k10 ve spolupráci s OSVZ  MěÚ v Dobrušce zřízena terénní sociální služba pro děti a mládež  Streetwork, se kterou děti seznámil i její kontaktní a terénní pracovník Dan Horák.

Mgr. Jana Čížková, metodik prevence

Na počest Boženy Němcové

Dne 4. února 2020 uplyne 200 let od narození nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. Všichni známe její nejkrásnější knihu Babička. Ta skutečná babička paní spisovatelky pocházela tady od nás, z Křovic u Dobrušky. Kniha již vyšla  v mnoha vydáních a má ji doma téměř každá rodina. Pojďme tedy přinést tuto knížku / mějme ji vlastnoručně podepsanou svým jménem/ do školy příští týden od 13 do 17. ledna  a spočítáme, která třída 2. stupně/dle zájmu i 1. stupně/ jich nashromáždila nejvíce. Zároveň zjistíme nejstarší a nejnovější vydání této nezapomenutelné knihy.

                                             Za češtinářky Dagmar Peřinová

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018