Znovuotevření školy pro 9. ročníky

Vážení rodiče,

              v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

— Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy na základě počtu přihlášených žáků.

Žádáme Vás o závaznou informaci do 07. 05. 2020 do 10. 00 hodin, zda máte zájem, aby se Vaše dítě účastnilo přípravy na přijímací zkoušky.

Informaci předejte třídnímu učiteli – Mgr. Fialové, Mgr. Váradiové v systému Bakaláři.

  • Podle počtu přihlášených žáků bude připravena organizace výuky a prostřednictvím systému Bakaláři budete o této organizaci informováni.
  • K zařazení výuky je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).
  • Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
  • Nepřítomnost žáka přihlášeného k přípravě bude nutno řádně omlouvat.
  • Po 11. 05. 2020 nebudou skupiny rozšiřovány (na základě rozhodnutí MŠMT).                                                                                         

                                                                                                       Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví

 

 

Aktualizováno: 4. 5. 2020 — 13:15
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018