Otevření školy pro žáky 1.stupně

Vážení rodiče,

              v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1 stupně.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

— Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání, které organizuje škola v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

 

  • Ranní družina není poskytována.
  • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
  • Školní skupiny budou organizovány od 7.45 hod. do 16.00 hodin. Čas příchodu jednotlivých skupin do školy bude stanoven po 18. 5. dle počtu školních skupin.
  • Obědy bude zajišťovat firma Sodexo.

 

Žádáme Vás o závaznou informaci ve formě Dotazníku do 18. 05. 2020 do 10. 00 hodin, zda máte zájem, aby Vaše dítě bylo přítomno ve školní skupině.

Informaci předejte třídním učitelům – vyplňte dotazník a prostřednictvím systému Bakalář jej zašlete třídnímu učiteli.

 

  • Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny školní skupiny a o jejich další organizaci budete informováni.
  • K zařazení do výuky je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).
  • Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
  • Škola povede evidenci docházky žáků do školních skupin. V případě nepřítomnosti žáka je nutno žáka omluvit.
  • Žák musí mít přezůvky, dále 2 roušky a sáček na jejich uložení.

 

Po 25. 05. 2020 nebudou skupiny rozšiřovány ani měněny (na základě rozhodnutí MŠMT).

                                                                                        

                                                                                                       Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Dotazník pro zákonné zástupce 1.stupeň

Čestné prohlášení

Aktualizováno: 12. 5. 2020 — 14:36
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018