Informace pro žáky prvních ročníků

Vážení rodiče a žáčci,

dne 26. 08. 2020  v 16  hodin se sejdeme ve vestibulu budovy 1. stupně. Žáčky si třídní učitelky odvedou do tříd, ukáží jim školní družinu, šatny a tělocvičnu.

Zákonní zástupci budou seznámeni s chodem školy, budou jim předány přístupové údaje do školního informačního systému.

Níže naleznete informace k zahájení školního roku, soupis pomůcek pro žáky, přihlášku do školní družiny, přihlášku ke  stravování. Tiskopisy budou  k dispozici na schůzce dne 26. 08. 2020 v 16.00 hodin.

 

                            Na první společné setkání se těší pedagogický sbor Základní školy Františka Kupky.

 

Slavnostní uvítání žáků prvních ročníků- 1. září 2020

První školní týden prvňáčků

Pomůcky-pro-prvňáky_o

Zápisový lístek ŠD

Přihláška ke stravování

informace pro strávníky

Aktualizováno: 24. 8. 2020 — 9:00
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018