Slavnostní zahájení školního roku

Vážení rodiče,

1.9.2020 jsme zahájili školní rok 2020/2021, všichni se na nastávající školní rok těšíme. Ve škole jsme přivítali nové žáčky 1. ročníku. Malé žáčky i jejich rodiče pozdravili zástupci města Dobrušky ing. Lžíčař, starosta města Dobrušky, p. Sixta, místostarosta, p. Sadovský, místostarosta a poslanec ČR a  JUDr. Šťastný, tajemník města Dobrušky. Zástupci města předali žáčkům  dárečky a popřáli jim  mnoho úspěchů ve škole.

K tomuto přání se připojuje i pedagogický sbor ZŠ Fr. Kupky a přeje všem žákům mnoho školních úspěchů, rodičům spokojenost a radost z jejich dětí.

                                                                                            Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Aktualizováno: 3. 9. 2020 — 14:53
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018