Už jsme velcí čtenáři

Jak je zvykem na naší škole, každé jaro chodí prvňáčci do městské knihovny v Dobrušce, kde je paní knihovnice pasují na čtenáře. Kvůli nastalé situaci se nám pasování trochu posunulo, ale i my jsme se dočkali.

Ve čtvrtek 24. 9. jsme všichni žáčci 2. A s paní učitelkou společně vyrazili do knihovny. Čekalo na nás moc milé překvapení. Paní knihovnice byly převlečené v krásných šatech jako Božena Němcová
a kněžna Zaháňská. Měly pro nás připravené úkoly spojené s pohádkami B. Němcové. Každý dostal název některé z pohádek a hledal obrázky, které k pohádce patří. Když jsme vše správně našli, vybrali jsme jednu z pohádek, kterou jsme si společně přečetli. Odměnou za přečtenou pohádku a splněné úkoly nám bylo slavnostní pasování na čtenáře.

Děkujeme milým paním knihovnicím za pěkný program a hezky strávený čas.

Žáci 2. A + p. uč. A. Špačková

Aktualizováno: 8. 10. 2020 — 17:32
Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018