Year: 2020

Den třídního učitele – 7. C

V pátek dne 9. října se na naší škole konal „DEN TŘÍDNÍHO UČITELE“. Měli jsme tedy strávit den s naší třídou různými volnočasovými aktivitami. Naplánovali jsme si, že vyrazíme na Mělčanskou louku za Dobruškou. Ráno jsme se všichni sešli u školy před hlavním vchodem 2. stupně. Netrvalo dlouho a přišla i naše paní učitelka. Zdálo se, že nám vyjde i počasí, bylo příjemně a pod mrakem. Cestou do Mělčan jsme hráli hru s kolíčky na prádlo, která spočívala v tom, že ve skupině spolužáků byly tři kolíčky. Jednotlivec, který měl u sebe kolíček, ho musel nenápadně pověsit na batoh či mikinu žáka, kterého si vybral. Po chvíli se řeklo stop, což znamenalo, že všichni museli zastavit a podívat se, jestli nemá někdo z nich kolíček u sebe. Ten, kdo ho měl, musel splnit úkol, který jsme mu vybrali. Cesta uběhla rychle a jen co jsme přešli kopec na Trojici a most přes Zlatý potok, byli jsme v Mělčanech. Vydali jsme se směrem k Mělčanské louce, kde se každoročně pořádá dobrušský příměstský tábor. Za chvíli jsme  uviděli náš cíl – Mělčanskou louku! Jen co jsme se všude porozhlédli, paní učitelka udělala pár fotek na památku a začali jsme hrát různé hry – vybíjenou, hru s nafukovacími balonky (která nás všechny pobavila nejvíce) nebo hru na bacily, kde dva vybraní byli „nakažení“ a museli hledat a „nakazit“ schované spolužáky v okolním lese. Zhruba po jedenácté hodině jsme zapálili oheň a opekli si špekáčky, párky, maršmelouny a špízy. Když nám slehlo, začali jsme opět hrát hry. Den utekl jako voda a my jsme se pomalu vydali zpátky ke škole. Uhasili jsme ohniště, posbírali odpadky, co po nás zbyly, a vydali se zpět. Cestou jsme hráli tu samou hru jako na začátku. Všichni jsme si den skvěle užili a doufám, že se nám v budoucnu naskytne další příležitost strávit úžasný den s naší třídou.

Daniel Dubánek 7.C

NÁŠ NEZAPOMENUTELNÝ VÝLET!

Den třídního učitele

Věřte, že ať se zeptáte kteréhokoli člena naší jednotné třídy, tak vám stejně jako já poví, jaký to byl krásný den! Vše začalo již brzy z rána, kdy jsme se za ideálního počasí všichni společně sešli před školou. Už v těchto chvílích panovala skvělá atmosféra, již jsme společně utužovali i nadále po cestě do našeho cíle, kterým se stal malý útulný příměstský tábor v Mělčanech. Trvalo nám zhruba půl hodiny, než jsme konečně dorazili na místo určení. V rychlosti jsme se tam usídlili a začali den velmi zábavnými hrami, díky nimž si odneseme kromě radostných vzpomínek i potěšující fotografie.

Uběhlo nám to vskutku rychle. Ani jsme se nenadáli a už byl čas k obědu. Sešli jsme se tedy u ohniště a začali společně opékat buřty. Čas se chýlil pomalu ke konci, avšak i tak jsme si to tam pořád užívali. Dobrá nálada nám vydržela i na zpáteční cestě do školy.

Zkrátka opravdu příjemné, kolektivně strávené dopoledne a odpoledne v přírodě. Těším se znovu za rok!

Macková Anna, 7. C

Den třídního učitele 1. A, 1. B a 3. A

V pátek 9. 10. 2020 se třídy 1.A, 1.B a 3.A vydaly na házenkářské hřiště za sokolovnou. Zde jsme měli připravené aktivity od členů házenkářského oddílu Sokola Dobrušky. Paní učitelky připravily sportovní hry a aktivity na tmelení kolektivu. Počasí nám přálo, takže jsme mohli dopoledne zakončit sladkou odměnou v podobě zmrzliny. Tato akce se nám povedla, doufáme, že se bude brzy opakovat.

Za třídy 1. A, 1. B, 3. A pí. uč. K. Šuhajdová, M. Svědíková, A. Kopecká

Den třídního učitele – 6. B, 8. A a 8. B

Dne 9.10.2020 se konal Den s třídním učitelem. Třídy 6.B, 8.A a 8.B postupně vyrazily do Pohoří .Ušli jsme 13 km, cestou jsme pozorovali podzimní práce na poli, krásy podzimní přírody. Dlouhá zastávka byla u bývalé cihelny v Pulicích, kde u fotovoltaické elektrárny chovají lamy, ovce, kozy a vietnamská prasátka.V cíli cesty jsme rozdělali oheň a opekli si špekáčky.

I počasí nám celkem přálo, nepršelo. Bylo to moc ,,fajn

Už jsme velcí čtenáři – žáci 2. A

Jak je zvykem na naší škole, každé jaro chodí prvňáčci do městské knihovny v Dobrušce, kde je paní knihovnice pasují na čtenáře. Kvůli nastalé situaci se nám pasování trochu posunulo, ale i my jsme se dočkali.

Ve čtvrtek 24. 9. jsme všichni žáčci 2. A s paní učitelkou společně vyrazili do knihovny. Čekalo na nás moc milé překvapení. Paní knihovnice byly převlečené v krásných šatech jako Božena Němcová
a kněžna Zaháňská. Měly pro nás připravené úkoly spojené s pohádkami B. Němcové.  Každý dostal název některé z pohádek a hledal obrázky, které k pohádce patří. Když jsme vše správně našli, vybrali jsme jednu z pohádek, kterou jsme si společně přečetli.  Odměnou za přečtenou pohádku a splněné úkoly nám bylo slavnostní pasování na čtenáře.

Děkujeme milým paním knihovnicím za pěkný program a hezky strávený čas.

Žáci 2. A + p. uč. A. Špačková

Projektový den 4. B

V pátek 9. 10. se z nás stali cukráři!

Nejprve jsme dostali  zašifrovaný recept na korpus našeho výrobku. Po jeho vyluštění jsme se mohli pustit do přípravy a následného pečení naší ,,housky“ pro hamburgery. Když se nám dílo zdařilo mohli jsme pokračovat dál v práci. Museli jsme si obarvit potahovací hmotu a vymodelovat správné součásti našeho hamburgeru – museli jsme vytvarovat sýr, rajče, kečup, atd), maso jsme vyrobili z punčoviny. Jako třešničku na dortu jsme naše dortíky ozdobili vlaječkami. Pečení i zdobení jsme si moc užili.

Třída 4. B

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 24.9. jsme navštívili s žáčky 2.B knihovnu v Dobrušce, kde nás přívítala kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská společně se spisovatelkou Boženou Němcovou. Pro děti si připravily úkol – najít ztracené pohádky. Dětem se dařilo, všechny pohádky paní Němcové našly a poté si společně přečetly pohádku „O kohotkovi a slepičce“. Děti dostaly velkou pochvalu za krásné čtení a poté byly slavnostně pasovány na čtenáře.

Mnohokrát děkujeme paním knihovnicím za pěkně připravený program.

Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce  naleznete na nástěnce školy v aplikaci Bakalář.

Informace k provozu jídelny naleznete na nástěnce školy v aplikaci Bakalář.

                                     Děkujeme všem žákům a zákonným zástupcům za spolupráci. Vedení školy.

 

Opět po roce na stejném místě

V pátek 9. října se uskutečnil na naší škole Den třídního učitele. Naše třída si zase vybrala návštěvu Opočna. Odhlasovali si to mezi jinými návrhy všichni kromě jednoho žáka.  Tam i zpět jsme šli po cyklostezce Františka Kupky. Na kraji Opočna jsme se zastavili a posvačili u work outového hřiště. Poté jsme pokračovali na velké náměstí a pěší zónou okolo rodného domku Františka Kupky  i na malé náměstí.  Zámek byl uzavřen kvůli setkání sokolníků, ale to nám nevadilo, neboť jsme se přesunuli k letohrádku a tam viděli na trávníku jednotlivé dravce samotné, pouze přivázané ke stojánkům.  Sestoupili jsme do zámeckého parku a obdivovali krásy barev nastupujícího podzimu a dokončené práce na rybnících i cestách.  Při zpáteční  cestě jsme z lávky nad nově otevřeným obchvatem  mávali na projíždějící kamiony a jásali jsme, když nám zatroubili. Celý pěší výlet včetně počasí se nám vydařil!

Třída VII. A s DP

Už jsme velcí čtenáři

Jak je zvykem na naší škole, každé jaro chodí prvňáčci do městské knihovny v Dobrušce, kde je paní knihovnice pasují na čtenáře. Kvůli nastalé situaci se nám pasování trochu posunulo, ale i my jsme se dočkali.

Ve čtvrtek 24. 9. jsme všichni žáčci 2. A s paní učitelkou společně vyrazili do knihovny. Čekalo na nás moc milé překvapení. Paní knihovnice byly převlečené v krásných šatech jako Božena Němcová
a kněžna Zaháňská. Měly pro nás připravené úkoly spojené s pohádkami B. Němcové. Každý dostal název některé z pohádek a hledal obrázky, které k pohádce patří. Když jsme vše správně našli, vybrali jsme jednu z pohádek, kterou jsme si společně přečetli. Odměnou za přečtenou pohádku a splněné úkoly nám bylo slavnostní pasování na čtenáře.

Děkujeme milým paním knihovnicím za pěkný program a hezky strávený čas.

Žáci 2. A + p. uč. A. Špačková

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018