Category: Aktuality

 Třída 5.A,5.B a hrobka rodu Colloredo-Mansfeld v Opočně, zámecký park, rodný dům Františka Kupky, Poštovna u Maxmiliána

22.zaří v 7:45 jsme vyrazili do Opočna. Šli jsme po cyklostezce mezi poli.

Když jsme došli na hřiště k Opočnu , zastavili jsme se tam a paní učitelka nám řekla něco o hrobce, kterou jsme se chystali navštívit . Potom jsme odešli a dorazili jsme na hřbitov, posadili jsme se a čekali než odstraní pavouka, který bránil v cestě. Když už byl pavouk pryč, tak jsme vešli do Mariánského kostelíku, kde byla rodinná hrobka se spoustou rakví. Leželi v nich pouze lidé z rodu Colloredo-Mansfeld. Když už každý viděl hrobku, šli jsme do Poštovny u Maxmiliána, kde jsme dostali pohled a mohli jsme se vyfotit u poštovního stolu.Podívali jsme se také do parku, tam jsme si dali svačinu a prošli jsme se. Ještě jsme si mohli nakoupit něco v potravinách, zmrzlinu a šli jsme zpátky.

Výlet jsem si opravdu moc užila a určitě bych to ještě zopakovala.

Amálka Marková, 5.A

Na výlet do Opočna jsem se hodně těšil. Ráno jsme se sešli u školy a došli jsme pro 5.B. Než jsme dorazili k cyklistce, uběhla jedna vyučovací hodina. Myslel jsem si, že to nestihneme, ale stihli jsme to akorát. Nejdříve jsme šli do hrobky příbuzných hraběnky Kristiny Colloredo-Mansfeld. Měli jsme jedinečnou příležitost to na vlastní oči vidět. V hrobce bylo spousta rakví. A zaujalo mě, že ti pohřbení  lidé prý vypadají skoro jako dřív, když žili. Pak jsme šli na nádvoří zámku. Tam to bylo moc hezké. Šli jsme také okolo rodného domku Františka Kupky. Potom jsme šli k Poštovně u Maxmiliána (na Kupkově náměstí), kde si každý z nás mohl vybrat jeden z krásných pohledů. Celá naše třída jsme tam jako dárek dostali krásnou knihu Stručné dějiny Opočna a Dobrušky. Potom jsme šli do zámeckého parku, kde mě zaujal obří zámecký skleník u kterého jsme se vyfotili. Potom jsme šli na zmrzlinu. Těšil jsem se, že si dám ovocnou zmrzlinu, ale měli jenom vanilkovou a italskou kávu. Tak jsem si dal vanilkovou. Potom jsme šli po cyklostezce zpět do školy a do jídelny. Výlet jsem si moc užil a těším se, že tam příště půjdu zas.

Matěj Hojný, 5.A 

Byli jsme tam

Hned první pátek v novém školním roce navštívili  žáci  7.A  neobyčejnou  výstavu Sedm zastavení sedmi staletí. Po doporučeném nasazení  roušek  nejprve zhlédli  krátký  film o Dobrušce z doby, kdy ještě  nebyli  na světě. Poté je doprovodila  paní  ředitelka  muzea  k panelům samotné výstavy  a představovala jim jednotlivá staletí v našem městě i věci té které doby, umístěné volně či ve vitrínách. Nejvíce je zaujala stará školní lavice. Potom dostali pracovní listy a plnili ve skupinkách po třech jednotlivé úkoly. K tomu potřebovali projít si opět výstavní  panely  v  přízemí i v prvním patře budovy, aby vše bez chyby splnili. Mezitím ještě viděli krátký film z návštěvy našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Dobrušce, která se uskutečnila 13. července 1926, tedy skoro před 100 lety. Odevzdáním vyplněných pracovních listů  zakončili první týden nového školního roku.

Dagmar Peřinová, tř. uč. 7. A

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení rodiče,

1.9.2020 jsme zahájili školní rok 2020/2021, všichni se na nastávající školní rok těšíme. Ve škole jsme přivítali nové žáčky 1. ročníku. Malé žáčky i jejich rodiče pozdravili zástupci města Dobrušky ing. Lžíčař, starosta města Dobrušky, p. Sixta, místostarosta, p. Sadovský, místostarosta a poslanec ČR a  JUDr. Šťastný, tajemník města Dobrušky. Zástupci města předali žáčkům  dárečky a popřáli jim  mnoho úspěchů ve škole.

K tomuto přání se připojuje i pedagogický sbor ZŠ Fr. Kupky a přeje všem žákům mnoho školních úspěchů, rodičům spokojenost a radost z jejich dětí.

                                                                                            Alena Bačíková, ředitelka školy

 

5. C – Bulletin

ROK spolu

Třídní učitelka třídy 5.C paní Tereza Rabenseiferová si pro žáky své třídy připravila krásnou památku na společně chvíle . Děkujeme paní učitelce za vytvoření Bulletinu nazvaného „Rok spolu“ a přejeme žákům slovy paní učitelky „HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA“.

                                                               Vedení školy.

Hurá na výlet 2. B

Poslední týden v tomto školním roce si 2. skupinka zpestřila výuku vycházkou do blízkého okolí Dobrušky. Čekali jsme na slunečné počasí, a proto jsem naplánovala na středu 24. 6. pěší výlet do přírodního divadla ve Valu. Sluníčko nám přálo, sváču jsme hned snědli a hurá si pohrát s kamarády. Cestou zpátky jsme i trošinku zmokli, ale nejsme přece z cukru.

Druhý den ve čtvrtek 25. června měly děti překvapení v kinematovlaku. Vyzvídaly, vyzvídaly, ale pohádku jsem neprozradila. Kocour Mikeš se všem líbil a  odměna zmrzlinou byla ještě lepší. A teď už jen v pátek pro vysvědčení, pozdravit ostatní kamarády a huráá na prázdniny. Chvíli vypnout mozek od učení je potřeba.                          

Ilona Francová

Výlet po cyklostezce do Opočna

Dne 24. 6. vyrazila skupina č. 12 na dopolední pěší výlet po cyklostezce z 
Dobrušky do Opočna. Při cestě nám krásně svítilo sluníčko. Při příchodu do Opočna si děti zaskotačily na workoutovém hřišti, následovala zmrzlina u zámecké zahrady, kde jsme si udělali společnou fotku a prošli se. Při zpáteční cestě se nad námi začala stahovat mračna a my byli nuceni na chvíli vytáhnout pláštěnky. Ale ani to nám nezkazilo dobou náladu z výletu, na kterém jsme ušli krásných 13 kilometrů.

                                                                                                Mgr.  Karolína  Blažková

            

Roušky pro spolužáky

Náhlý nucený pobyt doma v době koronavirové krize naštěstí nenarušil hezké vztahy mezi lidmi. Ba naopak. Příkladem je nezištná pomoc Adama – Phan Gia Bao, který přinesl první den po znovuotevření školy  pro každého spolužáka ze své nově utvořené školní skupiny několik látkových roušek. Adamovi a jeho rodičům ze srdce děkujeme!

6. B – výlet Opočno

V pátek 12. 6. 2020 jsme se vydali na pěší výlet do Opočna. Již od rána nám přálo počasí, a tak nás provázelo nebe bez mráčku po celé dopoledne. Cesta byla pro některé náročnější, jiní ji ušli jako nic. Na náměstí si děti daly vytouženou zmrzlinu a pomalu jsme se vydali zpět. Horko nás velmi vyčerpalo, ale nakonec jsme všichni zdárně dorazili zpět do Dobrušky. Těšíme se zase na příště!

Kateřina Hrubešová

Výlet pěšky okolo Dobrušky

Výlet naší smíšené skupinky prváků a druháků měřil asi 6 kilometrů. Od školy jsme se vydali směrem do Valského údolí. Tady jsme si pohráli a nasvačili se. Ve Valu děti pozdravily své paní učitelky ze školky. Přes pole a louky jsme vyrazili do Křovic. Tady jsme obdivovali bílé makové pole! Počasí nám přálo, dešti jsme utekli. Byla to paráda!

žáci 1.A, 1.B a 2.B s paní učitelkou Marcelou Bílkovou

Závěr roku v 2. A

     Poslední školní týden jsme prožili mnoho krásných chvil, které nám alespoň trošku vynahradily chybějící zážitky od březnového uzavření školy.

     Hned v pondělí 22. 6. jsme se sešli celá 2. A na zmrzlině, zahráli jsme si prima hry a děti si pak domů odnesly pěkné dárečky. Ve středu 24. 6. nás čekala pěší turistika na hřiště do Křovic, kde jsme sportovně strávili celé dopoledne. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, na schovávanou, skákali přes lano, házeli míčky do dálky a běhali. A ve čtvrtek 25. 6. jsme se vydali do KINEMATOVLAKU na nádraží v Dobrušce. Příběhy KOCOURA MIKEŠE se všem líbily a zmrzlina U sedmikrásky nás příjemně ochladila.

     Tak jsme prožili poslední společné chvíle a vysvědčením ukončili letošní tak trochu zvláštní školní rok. Těšíme se všichni na prázdniny a potom hurá na 3. třídu!

                                                                                Za 2. A p. uč. Monika Svědíková

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018