Archiv rubriky: Nezařazené

Na počest Boženy Němcové

Dne 4. února 2020 uplyne 200 let od narození nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. Všichni známe její nejkrásnější knihu Babička. Ta skutečná babička paní spisovatelky pocházela tady od nás, z Křovic u Dobrušky. Kniha již vyšla  v mnoha vydáních a má ji doma téměř každá rodina. Pojďme tedy přinést tuto knížku / mějme ji vlastnoručně podepsanou svým jménem/ do školy příští týden od 13 do 17. ledna  a spočítáme, která třída 2. stupně/dle zájmu i 1. stupně/ jich nashromáždila nejvíce. Zároveň zjistíme nejstarší a nejnovější vydání této nezapomenutelné knihy.

                                             Za češtinářky Dagmar Peřinová

Tvořili jsme Betlém

Vánoční čas naladil žáky i pedagogické pracovníky školy a všichni malí i velcí začali vyrábět Betlém. Náš první školní Betlém máte možnost si prohlédnou před základní školu. Jedná  se o prvotinu, velkým nepřítelem našeho Betlému je počasí, sužuje ho vítr, vlhkost a další rozmary zimního počasí. Přesto Vám chceme ukázat co jsme dokázali vyrobit a jsme rádi, že nám naše dílo zdobí školu. Doufáme, že potěší i obyvatele Dobrušky. Přejeme Vám všem příjemný vánoční čas. Fotograf Betlému Erik Vilímek.

 

                                                                                                                             Alena Bačíková, ředitelka školy

 

                                                                  

Sloh nás baví – PŘÍBĚHY Z KARET

Jedná se o AKTIVITU K ROZVOJI SLOVNÍ ZÁSOBY A FANTAZIE

Soubor obsahuje celkem 48 karet, z nichž si žáci vylosují jednu a nejprve odpovídají na otázky typu: Co vidíš na obrázku? Jaké emoce z něj cítíš? Jak na tebe obrázek působí? Co se asi stalo? Co bude dál?

Jakmile zvládnou odpovědi, začnou psát příběh. Ukázky několika prací si můžete přečíst.

Tato aktivita se mi osvědčila ve třídách, kde byli žáci pasivní, nedokázali vytvořit krátké vypravování a hlavně jim chyběla fantazie. Dnes je s nimi úplně jiná práce a vždy se na takto zaměřenou hodinu těší.

                                                                                                               Mgr. Ivona Průšová

                          

 

Kouzelný obrázek

Bylo středeční odpoledne, když jsem se vracel autobusem ze školy. U dveří jsem vyzvedl z poštovní schránky letáky a odložil je na stůl v jídelně. Při pokládání letáku vypadl malý obrázek knihovny s nebem. Hned jsem si řekl, že by to byla krásná záložka do knihy, kterou mám rozečtenou. Tak se i stalo a obrázek jsem vložil do knihy. Večer jsem ulehl do postele, začal číst knihu a obrázek přidržoval palcem. Stále mě něco nutilo podívat se důkladně na tuto záložku. Zahleděl jsem se a začal si všímat detailů – vysokých knihoven plných knih stoupajících až do nebe a halících se částečně do mraků. Cítil jsem z toho něco magického, tajemného a zároveň uklidňujícího. Je to jako taková cesta životem, kdy se člověk celý život učí novým poznatkům a zkušenostem, aby došel až na konec. Létající ptáci vyjadřující svobodu, volnost a pocit něčeho příjemného. Mráčky kolem knih jsou jako životní situace, které nejsou vždy pozitivní, ale mohou vyjadřovat nějaké překážky nebo komplikace v průběhu života. Slunce v pozadí působí vždy jako pozitivní prvek, který působí uklidňujícím dojmem. Obrázek mi říká, vzdělávej se, uč se celý život a je jen na tobě, kterou cestu-knihovnu si vybereš. Někde je cesta téměř bez mráčků, jinde je mráčků více. Myslím si, že je to tak i v životě. Jakou si člověk zvolí a vybere cestu, tak je ten život pestrý či jednotvárný. A co bude dál, co bude na konci? Bude to volnost porozumění, cíl naší cesty? Najednou jsem sebou cuknul a zjistil, že mi kniha s obrázkem spadla na zem. Jak jsem se hluboce zasnil, tak jsem u toho asi usnul. Sebral jsem knihu i záložku ze země a pokračoval v četbě.

                                                                                                                                 Bílek, VIII. A

 Kouzelná knihovna

Byla jednou jedna knihovna, která měla poličky, a v nich byly knihy. Knihovna vedla až do nebe, kde byly mraky, slunce a ptáci. Tato knihovna nebyla tak obyčejná, ale byla kouzelná. Každá kniha měla své místo podle žánru, například fantasy, pohádkové, dobrodružné, romantické, detektivní, poetické. Jsou kouzelné, protože když otevřete jakoukoli z těchto knih, objevíte se v jejím příběhu. Já jsem jednu takovou knihu otevřel a ocitl jsem se v království, ve kterém byli všichni smutní, protože zmizela princezna. I když jí vojáci hledali, stejně ji nenašli. Jednoho dne přijel na koni princ ze sousedního království. Dozvěděl se, že princezna zmizela, a tak se rozhodl, že ji najde. Hned druhý den vyrazil na cestu a dojel do vesnice, ve které bydleli malí skřítci. Ti byli milí a laskaví, a tak u nich přespal. Další den ho přepadli loupežníci, ale protože princ uměl dobře s mečem, tak je porazil. Jel dál a cestou narazil na velkou skálu. Sesedl z koně a šel se opatrně podívat do jeskyně. V jeskyni byla svázaná princezna. Princ popošel k ní, ale ta mu řekla, ať uteče. Nechtěl ji tam nechat, a tak se zeptal, proč má utéct a nechat ji tady. Princezna řekla, že ji odnesl z království drak, který ji tady uvěznil, protože ji chce sníst. Když to princ uslyšel, napadlo ho, že utečou, s čímž princezna nesouhlasila, protože věděla, že by je drak pak sežral oba. Najednou se objevil v jeskyni drak a princezna se lekla. Princi nic jiného nezbývalo než s drakem bojovat. Rychle vytáhl meč a než se drak nadál, dostal první zásah a po druhém upadl mrtev na zem. Princezna byla šťastná, že je volná, že ji princ zachránil. Pak se vrátili domů a byla svatba. Nakonec to přece

jen dobře skončilo a zlo opět bylo poraženo dobrem. Tím příběh končí. V klidu jsem se tedy mohl vrátit zpět do knihovny a přemýšlet o tom, jakou knihu si otevřu příště.

                                                                                                                      Horák, VIII. A 

Příběh draka

Byl deštivý jarní den a na svět přišel malý dráček, který se jen usmíval. Maminka z něj měla radost, ale trápilo ji, že neměl kamarády. Přihlásila ho tedy do dračího kroužku a myslela si, že si tam nějaké kamarády najde. Dráček chodil domů pořád smutný a maminka nevěděla, co se děje. Tak si jednoho dne sedli k ohni a popovídali si. Drak všechno mamince řekl , prožíval ty nejtěžší 3 měsíce sám, bál se jí to říct, že se mu všichni smějí, a tak to nechal zajít až tak daleko, že ho začali tlouci. Z kroužku nakonec odešel. Uběhlo pár let a z malého dráčka se stal velký drak. Kamarády stále neměl. Jednoho dne poznal super partu draků, se kterými si rozuměl a měli se všichni navzájem rádi. Parta dělala draka šťastným. Jednou ho ale zaskočila smutná zpráva. Museli přelétnout na jiné území. Bylo to hodně daleko od místa, kde vyrůstal. Drak byl velice smutný, protože ztratil nejen domov, který měl rád, ale hlavně kamarády, na které tak dlouho čekal.

 

                                                                                                                                                                                                            K. Cvrčková, VIII. A

eTwinning – společenství evropských škol

l

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Jedním z nejdůležitějších prvků eTwinningu je spolupráce mezi učiteli, žáky, školami, rodiči a místními orgány. V rámci eTwinningu učitelé spolupracují a organizují aktivity pro své žáky. Hrají aktivní roli, vstupují do vzájemné interakce, provádějí průzkum, přijímají rozhodnutí, navzájem se respektují a osvojují si dovednosti 21. století. Na eTwinningových projektech se podílejí všichni členové týmu.

Do této platformy se zapojila i naše škola. V současné době pracují žáci 6. ročníků na projektu s názvem Let’s enjoy the festivals a 8. ročníků na Making New Year’s decorations from recycled material. Oba projekty probíhají pod vedením p. uč. Mgr. Ivony Průšové.

Podporujeme polytechnické vzdělávání žáků

V době vysoké poptávky po odbornících zaměřených na technické obory se naše škola věnuje výuce pracovních činností, kde se snažíme o rozvoj technického myšlení žáků, možnosti aplikovat své poznatky do praxe a rozvoj jemné motoriky a technického myšlení žáků.

                                                                                                                                    Alena Bačíková

Slavnost Slabikáře

Není to tak dávno, co naši prvňáčci poprvé usedli do školních lavic. Dnes jsou to šikovní školáci, kteří zvládli čtení devíti písmen, naučili se je spojovat do slabik a s radostí zjistili, že spojením slabik vznikají slova. Dětem se otvírá nový svět – svět čtenáře.

V středu 27. listopadu nastal čas, aby se prvňáčci rozloučili s Živou abecedou a oslavili příchod Slabikáře. Odpoledne jsme v prvních třídách přivítali rodiče i některé prarodiče a pustili se na cestu za záchranou ztracených písmenek princezny Jůlinky, dcery Oty I. z Písmenkového království, kterou začaroval kouzelník Nečtenář.

Děti přiřazovaly počáteční písmenko k obrázkům, četly slabiky, slova a dokonce věty. Za každý splněný úkol získaly zlatý klíč. A jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo, děti princeznu zachránily a získaly zaslouženou odměnu – Slabikář s krásnou záložkou.

 

Mgr. Kristýna Cejnarová

 

Seznámení s 3D tiskem

Seznámení s 3 D tiskem pro žáky 5. ročníků

se koná ve středu 11. 12.  od 12.45 hodin do 14.15 hodin v počítačové učebně na 2. stupni.

S sebou: tužku, lepidlo , nůžky.

Bližší informace v přiloženém letáku.

                                                  Seznámení s 3D tiskem proběhne pod vedením Mgr. Libuše Hainišové

3D tisk

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018