Archiv rubriky: Nezařazené

Informace pro rodiče žáků školy- stavba okružní křižovatky

 

Informace o poslední verzi uzavírek a objízdných tras. Důležité změny v dopravě: autobusy budou od pondělí stavět až u Univerzity, zastávka u školy bude zrušena. Auta také neprojedou. 

Na zastávce u Univerzity bude  hlídač přechodů, aby případně malé děti směřoval ke škole.

stavba okružní křižovatky

autobus změna

OK 1 – 1

objízdná. trasa

 

Republiková kvalifikace ve florbalu DIII

Dne 14. 2. 2019 se naše děvčata zúčastnila republikové kvalifikace ve florbalu věkové kategorie III (žáci 6-7 tříd), která se konala v Liberci. Tuto, bez nadsázky si dovolím říci, poctu si děvčata vybojovala vítězstvími v okresním a posléze i krajském kole této soutěže. Po svém listopadovém vítězství v krajském kole děvčata věnovala nemalé úsilí ke zlepšení svých sportovních dovedností a ve svém volném čase absolvovala mnoho tréninků, ať již byly organizovány školou, či jejich mateřským oddílem FBC Dobruška, za což všem patří velký dík. Byť na samotné kvalifikaci obsadila „až“ 🙂 třetí místo, získala velké množství nedocenitelných zkušeností, které věřím využijí nejen ve své další sportovní kariéře, ale i v osobním životě či při další skvělé reprezentaci školy. Při zpáteční cestě jsme, myslím, důstojně tento úspěch oslavili slavnostním obědem, za jehož uskutečnění vděčíme Městu Dobruška a sponzorům, především panu Josefu Jarkovskému, za což jim tímto mnohokrát děkuji.

Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem zúčastněným děvčatům za jejich příkladnou reprezentaci naší školy a věřím, že na tento úspěch v příštích letech navážeme třeba i v dalších kategoriích.

Za všechny zúčastněné s díky Mgr. Robert Šebek

Společenský den

U příležitosti pololetního vysvědčení se naše škola rozhodla uspořádat Společenský den. Všichni jsme se společensky oblékli. Mladší žáci společně se svými učiteli probírali slušné chování ve svých třídách, kde si každá třída připravila svůj program. Žáci 9. B si pro své spolužáky připravili ukázky  chování, tak jsme měli možnost porovnat, jak vypadá slušné  a neslušné chování u stolu, jakým způsobem vstupujeme do restaurace, jak se správně pozdravíme a jakým způsobem se představujeme. Vystoupení sklidilo velké ovace.

Žáci 9. A třídy si uspořádali Třídní bál, na kterém  se učili společenské tance, na bále nechyběla ani tombola. I třída 7. A pořádala svůj společenský den. Poslední vyučovací hodinu žáci získali ocenění v podobě výpisu z vysvědčení a plni dojmů odcházeli domů. Den se nám vydařil a těšíme se na další lekce společenského chování.

                                                                                                   Alena Bačíková 

 

Matematická olympiáda 5. tříd

 

     Ve středu dne 30.1. se žáci 5.tříd ZŠ Fr.Kupky zúčastnili MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v Rychnově nad Kněžnou. 
     Z celkově 25 přihlášených žáků v kategorii Z-5 čítala naše výprava v počtu 10 soutěžících tu nejpočetnější.
     Úkolem žáků bylo samostatně vyřešit formou písemné práce 3 slovní úlohy v průběhu 90 minut.
     Věříme, že reprezentanti tříd  5.A a  5.B byli úspěšnými řešiteli a všem zúčastněným děkujeme!

                                                                                                  Radka Skočdopolová, asistent pedagoga

Skvělá tančírna

V úterý 22. ledna se žáci IX. ročníku konečně dočkali! Navštívili město perníku Pardubice, v něm  krásnou budovu Východočeského divadla, kde viděli divadelní hru beze slov Tančírna. Herci ji připravili ke 100. výročí vzniku naší republiky a je vlastně historickým sledem významných událostí celých sta let. Začíná rokem 1918 ve Španělském sále na Hradě v Praze a tam také v roce 2018 končí.

K pochopení inscenace Tančírny není potřeba mít historii v malíčku a orientovat se ve všech souvislostech, i když to není na škodu nikdy…Všechny obrazy jsou pochopitelné. Podstatné však jsou charaktery postav a jejich postoje. Radost, strach, sympatie, naděje, láska…Všechny tyto emoce jsou čitelné i beze slov a v jakékoliv době.

Tak jsme se nejprve ocitli na konci 1. světové války a v průběhu století jsme se seznámili se všemi našimi prezidenty. Znáte je? Pro jistotu si je připomeňme: T. G. Masaryk, E. Beneš, E. Hácha, K. Gottwald, A Zápotocký, A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák, V. Havel, V. Klaus a M. Zeman. Podívaná to byla opravdu velmi neobvyklá, ale krásná a hlavně poučná! Myslím, že toto představení budou mít děti v paměti už navždy!

                                                                                                      Dagmar Peřinová

 

LVVZ 2019 – den pátý, poslední

Tak za Vámi přicházíme s posledním článkem z letošního „LYŽÁKU“. Bohužel nadešel poslední den našeho zájezdu. Po tradičně bohaté snídani jsme se naposledy přesunuli na sjezdovku „Prezidentský Expres“, kterou jsme celý týden využívali, abychom absolvovali naplánovaný a všemi očekávaný závod. Během přípravy trati se všichni rozjezdili a šli jsme na věc. Výsledky byly naprosto nepodstatné, protože cílem přeci bylo se pobavit a všem ostatním ukázat, co se všichni naučili. Z pohledu organizátorů musíme s velkým potěšením konstatovat, že předvedené výkony byly bez přehánění výborné a všem se jízda moc povedla. Náš obdiv si zaslouží především všichni „Účastníci zájezdu“, kteří stáli v úterý na lyžích poprvé, a přesto dnes předvedli takřka bezchybný výkon a projeli stejnou trať jako všichni ostatní. To vše musíme doložit následujícími fotografiemi. 🙂 

 

Pak už jsme se přesunuli zpět na naší základnu v hotelu Eden, jehož personálu moc děkujeme za poskytnuté služby, především vynikající gastronomii. 🙂 🙂 🙂 

 

 

Taktéž si naše poděkování zaslouží všichni instruktoři, kteří se po celou dobu kurzu obětavě věnovali svým svěřencům a trpělivě pracovali na zlepšení jejich lyžařské techniky.

Po pondělních zkušenostech jsme poté již netrpělivě očekávali autobus k cestě DOMŮ. Byť přijel s drobným (cca 70 minutovým) zpožděním, jelikož byl zdržen vyprošťovací akcí, tak pak už vše proběhlo naprosto bez problémů, za což bychom rádi poděkovali panu řidiči. Cca v 16:33:48 🙂 jsme dorazili k NAŠÍ škole, kde nás netrpělivě očekávali rodiče, kterým jsme jejich ratolesti všechny ve zdraví předali.

Závěrem bychom také rádi poděkovali všem „Účastníkům zájezdu“, že  kurz proběhl v mezích očekávání a popřáli jim mnoho dalších, třeba i lyžařských, úspěchů. 🙂 🙂 🙂

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018