Archiv rubriky: Nezařazené

Otevření školy pro žáky 1.stupně

Vážení rodiče,

              v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1 stupně.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

— Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání, které organizuje škola v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

 

 • Ranní družina není poskytována.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 • Školní skupiny budou organizovány od 7.45 hod. do 16.00 hodin. Čas příchodu jednotlivých skupin do školy bude stanoven po 18. 5. dle počtu školních skupin.
 • Obědy bude zajišťovat firma Sodexo.

 

Žádáme Vás o závaznou informaci ve formě Dotazníku do 18. 05. 2020 do 10. 00 hodin, zda máte zájem, aby Vaše dítě bylo přítomno ve školní skupině.

Informaci předejte třídním učitelům – vyplňte dotazník a prostřednictvím systému Bakalář jej zašlete třídnímu učiteli.

 

 • Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny školní skupiny a o jejich další organizaci budete informováni.
 • K zařazení do výuky je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).
 • Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
 • Škola povede evidenci docházky žáků do školních skupin. V případě nepřítomnosti žáka je nutno žáka omluvit.
 • Žák musí mít přezůvky, dále 2 roušky a sáček na jejich uložení.

 

Po 25. 05. 2020 nebudou skupiny rozšiřovány ani měněny (na základě rozhodnutí MŠMT).

                                                                                        

                                                                                                       Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Dotazník pro zákonné zástupce 1.stupeň

Čestné prohlášení

Stravování

Stravování

Vážení rodiče, níže naleznete rámcová pravidla pro poskytování stravování našich žáků:

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:

 • Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Školní stravování- vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 •  
 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • — Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • — Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Firma Sodexo bude o d pondělí 11. 05. 2020 poskytovat žákům stravování dle výše uvedených pravidel.

Strávníka ke stravování je nutné přihlásit prostřednictvím aplikace www.strava.cz do 06. 05. 2020 do Žáci budou do jídelny docházet dle stanovených pravidel.

Znovuotevření školy pro 9. ročníky

Vážení rodiče,

              v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

— Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy na základě počtu přihlášených žáků.

Žádáme Vás o závaznou informaci do 07. 05. 2020 do 10. 00 hodin, zda máte zájem, aby se Vaše dítě účastnilo přípravy na přijímací zkoušky.

Informaci předejte třídnímu učiteli – Mgr. Fialové, Mgr. Váradiové v systému Bakaláři.

 • Podle počtu přihlášených žáků bude připravena organizace výuky a prostřednictvím systému Bakaláři budete o této organizaci informováni.
 • K zařazení výuky je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).
 • Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
 • Nepřítomnost žáka přihlášeného k přípravě bude nutno řádně omlouvat.
 • Po 11. 05. 2020 nebudou skupiny rozšiřovány (na základě rozhodnutí MŠMT).                                                                                         

                                                                                                       Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Vážení rodiče,

      zveřejňujeme Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Viz odkaz pod textem. Vaše dítě je v rozhodnutí uvedeno pod registračním číslem, které najdete  v pravém horním rohu  přihlášky k zápisu.

Informace ke školnímu roku  2020 /2021 Vám budou zaslány do 31. 05. 2020. 

 26. 08. 2020 plánujeme setkání ve škole s novými žáky a zákonnými zástupci.

                                                   Přejeme Vám i Vašim dětem příjemné dny. Pedagogický sbor školy.

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020

 

 

Jarní okna školy

Milí žáci, vážení rodiče,

         uzavřená škola bez žáků je smutná, proto jsme se rozhodli  nechat školu rozkvést a zdobíme pro Vás okna školy. Pokud půjdete na procházku, můžete si výzdobu školních oken prohlédnout. 09. 04. 2020 bude výzdoba hotova. Přejeme Vám příjemné jarní procházky.

                                                                                                 Pedagogický sbor školy.

 

Vyzdobená okna

Všichni jsme se těšili na náš první Velikonoční  jarmark, ten se z důvodu mimořádných opatření nekonal.

Na fotografii Vám představujeme výrobky, které byly na tento jarmark připraveny a nyní slouží  jako výzdoba oken školní družiny. 

                                                          Alena Bačíková,ředitelka školy

 

Informace pro zákonné zástupce

Rodiče dětí do 13 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě.  Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.

Potvrzení Vám zašleme elektroniky.

O zaslání můžete požádat přes aplikaci Komens  popř. na tel.731261547. 

                                                                        Děkujeme za spolupráci. Vedení školy

            

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR13TFuqn_E8reFXMgb46p-QYjOHG_MQq1Mi5aQcbKtlOydxYtjTx5xkUIU

 

Karantena_a_osetrovne – informace pro rodiče

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018