Archiv rubriky: Nezařazené

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
dne 07. 11. 2018 se konají třídní schůzky od 15.30 hod. do 17.00 hodin na I. stupni,
od 16.00 hod. do 17.30 hodin na II. stupni.
Třídní učitele naleznete v kmenových třídách, ostatní učitele v kabinetech.
Na programu třídních schůzek je prospěch a chování žáků, volby do Školské rady, informace třídních důvěrníků, LVVZ a další akce školy.

Pedagogové základní školy.

Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

při omlouvání nepřítomnosti (nemoc) ve výuce využívejte formou sms tato telefonní čísla. Vždy uveďte jméno, příjmení, třídu, důvod a dobu nepřítomnosti dítěte, které omlouváte. O uvolnění žáků z vyučování na 2 a více dnů je třeba požádat ředitele školy (žádost naleznete na stránkách školy).

722 913 014     I. stupeň

722 914 789    II. stupeň

722 917 967    školní družina

739 251 130    sekretariát školy

722 914 976   zástupce ředitelky pro I. stupeň Mgr. Kristýna Cejnarová

722 907 663   zástupkyně ředitelky Mgr. Renata Vašatová

731 261 547   ředitelka školy Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA

pokud Vám nevyhovuje sms, zvolte omluvu e-mailem, kde zdáte jméno a příjmení třídního učitele:

jmeno.prijmeni@zsdobruska.cz, opět uveďte jméno, příjmení , třídu , dobu a důvod nepřítomnosti  dítěte, které omlouváte.

                                                                                                               Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Příprava na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

      v týdnu od 15. 10. 2018 zahajuje škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Přihlášeným žákům bude přidělen variabilní symbol. Tento symbol bude předán žákům od 23. 10.- 25. 10. 2018. Platba za kurz proběhne od 01. 11. 2018 – 20. 11. 2018. 

         

 

                                                                                                                   Alena Bačíková, ředitelka školy

číslo účtu pro platbu: 78-9379900257 / 0100

variabilní symbol byl žákům přidělen      

                                                        

 

Schůzka rodičů a  žáků 9.ročníků

Vážení rodiče,

        zveme Vás na schůzku rodičů a žáků 9. tříd k volbě povolání se zástupci středních škol. Budete seznámeni s podmínkami a organizací přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Rovněž budete mít možnost pohovořit si s jednotlivými zástupci škol a získat podrobné informace týkající se studia na vybraných školách. Věříme, že Vám tato schůzka poskytne mnoho cenných informací.

       Schůzka se koná dne 17. října 2018 v 16. 30 hodin v jídelně Sodexo u školy Fr. Kupky v Dobrušce.

 

                                                                                                                      Alena Bačíková, ředitelka školy

                                                                                                                      

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Hurá do školy !

 • Zahájení školního roku : pondělí 3. září 2018.
 • Začátek vyučování: 7. 45 hodin.
 • Ukončení vyučování : 9. 00 – 9. 30 hodin.
 • Žáci se první den nebudou přezouvat (nemusí si nosit přezůvky).
 • Žáci 1. ročníků se budou přihlašovat do školní družiny .
 • Ranní družina od 6.00 – 7.45 hodin.
 • 3. září bude školní družina v provozu od 09.00 – 15.00 hodin.
 • Všichni žáci budou mít označeny kmenové třídy. Rozpis rozmístění tříd je vyvěšen v přízemí 1. stupně a v přízemí 2. stupně.
 • Od 4. září vyučování dle rozvrhu pro žáky 2. – 9. ročníku.
 • Žáci 1. ročníku budou v úterý 4. září vyučovat do 9.30 hodin, ve středu 5. září do 10.30 hodin a ve čtvrtek a pátek do 11.30 hodin.
 • Požadavky na pomůcky a sešity jsou zveřejněny na webu školy.

(Pokračování textu…)

Matematický Klokan

Matematický klokan 2018

V pátek 16. března se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Soutěž proběhla v několika kategoriích – Cvrček pro 2. a 3. ročník, Klokánek pro 4. a 5. ročník, Benjamín pro 6. a 7. ročník a Kadet pro 8. a 9. ročník. Do soutěže se zapojilo celkem 235 žáků ve všech kategoriích.

Nejlepších výsledků dosáhli:

Kategorie Cvrček

 

1. – 3. místo

Barbora Dvořáková 3.A
Dominika Rašková 3.B
Gabriel Váňa 3.B

 

Kategorie Klokánek

1. místo Nela Pokorná 5.A
2. místo Jindřiška Matulová 5.A
3. místo Jakub Tlustý 5.B

 

Kategorie Benjamín

1. místo Benedikt Hlaváček 6.A
2. místo Jukub Dušánek 6.A
3. místo Jan Bílek 6.A

 

Kategorie Kadet

1. místo Kateřina Bílková 9.A
2. místo Josef Nejman 9.A
3. místo Adéla Vymetálková 9.B

 

Blahopřejeme uvedeným žákům k pěkným výsledkům a i všem ostatním děkujeme za účast.

 

 

Pythagoriáda v 5. ročníku

PYTHAGORIÁDA V 5. ROČNÍKU

Někteří žáci 5. A se 6. dubna zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Na vyřešení 15 úloh měli 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšnými řešiteli se stali žáci, kteří získali alespoň 10 bodů.

U nás to byly 3 žákyně:

Natálie Skočdopolová   13 bodů                                                                                                          

 Jindřiška Matulová       12 bodů

 Nela Pokorná               11 bodů

Gratulujeme.

                                                                                                                                    Mgr. L. Netíková

Barevné dny ve škole

BAREVNÉ   DN VE  ŠKOLE

Žlutý den  –  pondělí 26. 03.2018  , Zelený den –  úterý  27. 03. 2018 , Červený den –  středa 28. 03. 2018

Žáci se mohou obléknout do  dané barvy. Třídy se vyfotí, každá třída složí k těmto dnům  krátkou báseň.

Nejlepší třídní báseň vyhodnotí komise: I. stupeň  Mgr. Cejnarová, Mgr. Špačková                                                                                                                  II. stupeň Mgr. Fialová, Mgr. Peřinová

Vítěz bude odměněn.

Vítěz krajského kola olympiády v anglickém jazyce

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 22. března se konalo v Hradci Králové krajské kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnil se ho náš žák Jan Říkal z 9. ročníku Základní školy Františka Kupky v Dobrušce, který byl vítězem okresního kola v Rychnově nad Kněžnou. I tentokrát výborně reprezentoval naši školu a opět se umístil na 1. místě. Janovi blahopřejeme a věříme, že si dobře povede i v ústředním kole v Praze, které se bude konat 3. května 2018.

Mgr. Milena Vodehnalová

 

 

 

Březen – měsíc čtenářů

Dne 20. 3. navštívila naše třída 9. A knihovnu v Dobrušce. Už ve dveřích nás uvítala nadšená a milá knihovnice a s otevřenou náručí nás pozvala dovnitř. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká. Vešli jsme do krásné a malebné místnůstky obklopené knihami a čerpali energii, která čiší z knih. Paní knihovnice nám vysvětlovala vše potřebné o knihách. Bylo to tak zajímavé, že nikdo ani nedutal. Jen jsme hltali každé slovo, které vypustila z úst. Po krásné přednášce nás čekal volný rozchod mezi regály. Skoro každý obdivoval krásu knih. Přednáška byla hezká a poučná. Jako čtenář doufám, že nás v tomto roce čekají další zajímavé besedy.

 

Lukáš Šťásek, 9. A

Foto: V. Suchánek, S. Mikulecký

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018