Archiv rubriky: Nezařazené

Roušky pro spolužáky

Náhlý nucený pobyt doma v době koronavirové krize naštěstí nenarušil hezké vztahy mezi lidmi. Ba naopak. Příkladem je nezištná pomoc Adama – Phan Gia Bao, který přinesl první den po znovuotevření školy pro každého spolužáka ze své nově utvořené školní skupiny několik látkových roušek. Adamovi a jeho rodičům ze srdce děkujeme!

                                                                                                                     Kristýna Cejnarová

 

rbt

Komiksová výzva

V době dálkového vzdělávání vyhlásila Místní akční skupina – Pohoda venkova – Komiksovou výzvu. Žáci naší školy se do této soutěže dobrovolně zapojili. Výzva měla několik částí a v průběhu komiksové výzvy  vznikly krásné práce. Za aktivní účast v této soutěži byli odměněni tito žáci:

Sophia Tavali, Martin Rašek, Dominika Rašková.

Děkujeme Místní akční skupině za podporu žáků.

                                                                                        Alena Bačíková

        

 

Pangea 2020

Matematická soutěž – Pangea

Žáci naší školy se zúčastnili sedmého ročníku mezinárodní matematické soutěže Pangea. Ve svých kategoriích soutěžili žáci 4. – 9. ročníků a celkem se zapojilo 212 žáků. V letošním roce jsme opět využili možnost řešit úlohy online a na konci února jsme to ještě stihli před uzavřením škol. Úlohy žáci řešili ze společenskovědních a přírodovědných oborů, pro letošní rok byla zvolena témata MÉDIA a ZÁCHRANNÉ SBORY.

Nejlepší řešitelé školního kola:

 

1. místo Sedláček Adam
2. místo Marková Amálie
3. místo Petrová Patricie

 

1. místo Řezníček Adam
2. – 3. místo Štěpán Dalibor

Chaloupková Vanesa

  

1. místo Macková Anna
2. místo Lhotský Kryštof
3. – 4. místo Pilař Ondřej

Skočdopole Tobiáš

 

1. místo Daňkiv Viktorija
2. místo Kulhavý Kryštof
3. – 4. místo Sejkora Patrik

Vacková Aneta

 

1. místo Štach Josef
2. – 3. místo Čančara Matyáš

Baše Martin

                                                                                         

    vyučující matematiky I. a II. stupně

 

Informace pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

Vaše děti můžete přihlásit ke konzultacím na níže uvedeném odkazu. Informace o organizaci  a pobytu žáků ve škole naleznete zde:      

                                                Čestné prohlášení

                                                Informace od 08. 06. 2020

                                                Konzultační bloky

 

Přihlášení od 04. 06. 2020:    

https://zsdobruska.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-06

 

 

 

Otevření školy pro žáky 1.stupně

Vážení rodiče,

              v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1 stupně.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

— Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání, které organizuje škola v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

 

 • Ranní družina není poskytována.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 • Školní skupiny budou organizovány od 7.45 hod. do 16.00 hodin. Čas příchodu jednotlivých skupin do školy bude stanoven po 18. 5. dle počtu školních skupin.
 • Obědy bude zajišťovat firma Sodexo.

 

Žádáme Vás o závaznou informaci ve formě Dotazníku do 18. 05. 2020 do 10. 00 hodin, zda máte zájem, aby Vaše dítě bylo přítomno ve školní skupině.

Informaci předejte třídním učitelům – vyplňte dotazník a prostřednictvím systému Bakalář jej zašlete třídnímu učiteli.

 

 • Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny školní skupiny a o jejich další organizaci budete informováni.
 • K zařazení do výuky je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha).
 • Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
 • Škola povede evidenci docházky žáků do školních skupin. V případě nepřítomnosti žáka je nutno žáka omluvit.
 • Žák musí mít přezůvky, dále 2 roušky a sáček na jejich uložení.

 

Po 25. 05. 2020 nebudou skupiny rozšiřovány ani měněny (na základě rozhodnutí MŠMT).

                                                                                        

                                                                                                       Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Dotazník pro zákonné zástupce 1.stupeň

Čestné prohlášení

Stravování

Stravování

Vážení rodiče, níže naleznete rámcová pravidla pro poskytování stravování našich žáků:

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:

 • Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Školní stravování- vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 •  
 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • — Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • — Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Firma Sodexo bude o d pondělí 11. 05. 2020 poskytovat žákům stravování dle výše uvedených pravidel.

Strávníka ke stravování je nutné přihlásit prostřednictvím aplikace www.strava.cz do 06. 05. 2020 do Žáci budou do jídelny docházet dle stanovených pravidel.

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018