Dokumenty ,seznam sešitů a pomůcek

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2020/2021

Seznam sešitů na školní rok 2020 1. stupeň

Seznam sešitů a pomůcek 2. stupeň

————————————————————————————————————————————

 

Informace k zápisu

Dopis zákonným zástupcům -mimořádná situace

Informace zápis 2020 -mimořádná situace

Podmínky přijímání -mimořádná situace

Soulad zákonných zástupců k zápisu

Desatero pro rodiče – zápis

Žádost o odklad

žádost o odklad Word

Žádost o přijetí

žádost o přijetí WORD

 


ČSSZ – informace pro rodiče a školská zařízení

Karantena_a_osetrovne – informace pro rodiče

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let


Dokumenty školy

Přestup z jiné školy

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění z Tv

Rozhodnutí o výši úplaty za školní družinu

Zápisový lístek – družina

Žádost o uvolnění z vyučování v průběhu dne

Žádost o zdravotní tv

Žádost o zproštění úplaty – družina

Zvláštní tělesná výchova

Žádost o IVP

Žádost o vystavení stejnopisu a opisu vysvědčení

Žádost o odklad

Žádost o přijetí

Soulad zákonných zástupců k zápisu


GDPR- informační povinnost správce


Výroční zpráva Základní školy Františka Kupky, Dobruška za rok 2018 v oblasti poskytování informací podle §18 zákona č.106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018