Školní družina

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času po školním vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti se zde věnují různé zájmové činnosti z oblastí výtvarné, pracovní, literární, hudební a v neposlední řadě tělovýchovné a rekreační. Nezapomínáme ani na sebevzdělávání a přípravu na vyučování. V jednotlivých činnostech respektujeme odlišnost od vyučování prováděného ve třídě.

Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ, která je propojena s hlavní budovou šatnou a jídelnou.
Školní družina má omezenou kapacitu,přednostně přijímáme děti z nižších ročníků.

Organizace školní družiny:

ŠD zabezpečuje ranní a odpolední provoz.
Ranní provoz je od 6.00 hod. do 7.45 hod.  je určen všem žákům školy. Žák školy nemusí být do ranní družiny přihlášen.
Odpolední provoz začíná v 11.25 hod. a končí v 16.30 hod.

Ve pondělí  je provoz školní družiny do 17.00 hod.

Podmínky přijímání žáků do školní družiny:

Zápis do školní družiny pro žáky z 1.ročníku proběhne v pondělí 1.září 2020. Do školní družiny budou přijímáni žáci z 2., 3., 4.,5. ročníku. Žáci vyšších ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity.  Žák je přihlášen do školní družiny po odevzdání řádně vyplněného zápisového lístku viz web školy.

Poplatek za školní družinu je 400,-Kč na pololetí, pro pravidelně docházející žáky./3– 5 dnů/. Pro nepravidelně docházející žáky/ 1- 2 dny/ je to 200,-Kč na pololetí. Platba za školní družinu se bude hradit na účet školy, po přidělení variabilního symbolu. Splatnost na první pololetí nejpozději do  25.září 2020.

Personální zabezpečení:

Školní družina pracuje v 5.odděleních

  • 1. oddělení Yvona Černá
  • 2. oddělení Lada Vozdeková
  • 3. oddělení  Bc. Veronika Rydlová 
  • 4. oddělení Milena Hofmanová
  • 5. oddělení Šárka Koblásová
Kontakt na školní družinu:  722 917 967

 

Při školní družině pracují tyto kroužky:

SPORTOVNÍ KROUŽEK  – Lada Vozdeková pro žáky 3. ročníků

CVIČENÍ NA RELAXAČNÍCH MÍČÍCH-  Lada Vozdeková pro žáky 2.-5. ročníku

POHYBOVÉ HRY -Yvona Černá pro žáky 2.ročníku

VYBÍJENÁ – Milena Hofmanová pro žáky 4.-5. ročníku

MAŽORETKY – PŘÍPRAVKA – Bc. Veronika Rydlová

MAŽORETKY PINK and WHITE- Bc. Veronika Rydlová

MAŽORETKY TYRKYS – Bc. Veronika Rydlová

VÝTVARNÝ KROUŽEK – Bc. Veronika Rydlová pro žáky 1.- 5. ročníku

 

Přihláška na kroužek družina

Přihláška na kroužek

Vnitřní řád školní družiny

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018