Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Karina Hanišová

tel:724 358 022

e-mail: hanisova.karina@seznam.cz

blog: https://budmevkontaktu.webnode.cz/

Psycholog nabízí bezplatnou poradensko-terapeutickou péči žákům, rodičům a pedagogům.

 

Psycholog na škole poskytuje:

 • poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
 • krizovou intervenci
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • pomoc při řešení náročných životních situací (osobních/rodinných)
 • spolupráci v řešení otázky školní neúspěšnosti

 

Rodiče psychologa mohou kontaktovat v případě:

 • zvýšené zátěže systému rodiny
 • zájmu o konzultaci výchovných či vzdělávacích obtíží
 • registrace nápadných změn v chování dítěte
 • nedostatku osobní pohody dítěte
 • existence problémů v klimatu třídy

 

Žáci mohou psychologa kontaktovat pokud:

 • selhávají v učení
 • mají problémy se spolužáky či učiteli
 • necítí se dobře ve třídě
 • mají trému z písemek/zkoušení
 • řeší problémy či změny v rodině
 • nemají se komu svěřit
 • chtějí posílit svoji sebedůvěru, osobní pohodu
 • něco je trápí (doma, ve škole, ve vztahu s kamarády…)

 

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018