Naše škola

Vážení návštěvníci,
nova_webvítejte na stránkách ZŠ Františka Kupky Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou. Naše škola je školou s dlouhou tradicí a troufám si říci, že je i školou s dobrou úrovní vzdělávání. Hrdě se hlásíme k odkazu Františka Kupky, který v Dobrušce strávil dětství a začala zde jeho umělecká dráha. Jeho jméno bylo škole propůjčeno v roce 1994.

Prostředí, ve kterém děti tráví značnou část dne se snažíme neustále zlepšovat a ke zlepšení spolupráce s rodiči a veřejností, by měly přispět i tyto stránky. Pokud vám zde, milí rodiče, chybí některé důležité informace, obraťte se na nás. Rádi to napravíme.

 Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, vychovává v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, dopravní, protidrogovou, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018