Jak jsme dýňovali – 1.A

V pondělí 21. října jsme v 1.A dýňovali. Na tento den byla ve spolupráci s rodiči nebo prarodiči vyhlášena soutěž O nejstrašidelnější dýni, a protože jsme od samého rána nemysleli na nic jiného, připravila pro nás paní učitelka zábavnou matematiku i češtinu na téma dýně.

Každý z nás dostal hrací kartu, na kterou jsme po splnění jednotlivých úkolů dostávali razítka – hvězdičky. A tak jsme na papíře kreslili různé klikaté čáry, po kterých se odkutálely nakreslené dýně, zahráli si s kamarádem pexeso, kde jsme hledali párek stejně se šklebících dýní, skládali jsme obrázek sestavováním číselné řady, dokreslovali dýni ve čtvercové síti. Nakonec jsme zkusili své štěstí hrou v kostky.

V 10 hodin dorazili některé maminky, tatínkové, babičky a naše paní vychovatelka Hofmanová, aby nám pomohli s vyráběním té nej dýně.

Kdo zrovna nedlabal, zdobil si skleněnou lucerničku krepovým papírem. Moc nám při tom vyhládlo, tak jsme se pochutnali na vanilkových rohlíčcích, které pro nás s láskou napekla babička jednoho z nás. Na rodiče čekala uvařená káva a napečený perník.

Nakonec ve třídním kole soutěžilo 12 krásných dýní, ze kterých jsme losováním poslali 2 do školní soutěže. Sice jsme se s nimi neumístili na stupních vítězů, ale i tak jsme si užili báječný podzimní den.

Prvňáčci z 1.A

Návštěva Klicperova divadla

V pátek 1. listopadu jeli žáci šestých tříd poprvé do ‚velkého‘ Klicperova divadla v Hradci Králové. Po vstupu do budovy opravdu obdivovali nádherné prostředí – zlatý výtah, červená křesla v sále, obrazy s kresbami zvířat. Někteří si i fotili křišťálový lustr nad hlavami. Poté zhlédli velmi zdařilé představení Čtyřlístek. Dospělí herci v převlecích za Pinďu, Bobíka, Myšpulína a Fifinku se jaksepatří vyřádili.

Zprávu sepsaly třídní učitelky šesťáků Dagmar Peřinová, Kateřina Hrubešová a Karolína Blažková

Soutěž o nejstrašidelnější dýni – 2.A

V pondělí 21. října 2019 proběhla na naší škole ve spolupráci s rodiči soutěž o nejstrašidelnější dýni. V 10 hodin se do naší třídy 2. A dostavilo 11 rodičů a prarodičů a společně se žáky vyřezávali a strašidelně zdobili dýně. Příjemnou atmosféru dotvořilo pohoštění s kávou, čajem a zákuskem. Ve třídě byla rušná pracovní atmosféra a díla, která nakonec vznikla, byla opravdu velice krásná. Ve třídě jsme vyrobili celkem 9 nádherných strašidelných dýní a vybrat do soutěže 2 bylo velmi těžké. Hlasováním jsme získali skvělé 1. místo, které všechny děti z naší třídy hodně potěšilo. Děkujeme také p. vychovatelce ze školní družiny Ladě Vozdekové za pomoc s pohoštěním a fotodokumentací.

Všechny vyrobené dýně z celé školy byly vystaveny a rozsvíceny venku před budovu 1. stupně. Děkujeme naším rodičům a prarodičům za velkou pomoc a podporu akce.

Výuka 2.A v keramické dílně

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhla opět jako loni v rámci pracovních činností výuka žáků z 2. A ve školní keramické dílně. Pod odborným vedením p. uč. Jany Poláčkové si děvčata a chlapci vyzkoušeli práci s keramickou hlínou a vyrobili si krásný dáreček – letos pro změnu „čertíka“. Dětem se práce dařila a velice líbila. Děkujeme paní uč. Janě Poláčkové, že jsme si mohli vyrobit keramický dáreček k Vánocům.

Klub robotiky a elektroniky

Od poloviny října nabízí Základní škola Františka Kupky žákům možnost docházet do Klubu robotiky a elektroniky. Tento klub si klade za cíl rozvíjet u žáků  technické myšlení a schopnost používat moderní technologie aktivním a efektivním způsobem. Co je obsahem tohoto klubu: práce v textových  a grafických editorech, základy číslicové techniky, programování v prostředí Scratch, práce s mikropočítači, základy robotiky, animace a tvorba videí.

Tento klub vznikl ve spolupráci základní školy  a SŠ Podorlické vzdělávací centrum  v Dobrušce, kdy odbornou garanci nad tímto klubem převzala  Ing. Milena Vilímková, vyučující CAD/CAM a Mgr. Michal Dusílek metodik ICT , člen krajského metodického kabinetu ICT Královéhradeckého kraje.

                                                                                                      Alena Bačíková, ředitelka školy

 

 

 

Výroba strašidelných dýní

     V letošním školním roce jsme se rozhodli ve spolupráci s rodiči uspořádat soutěž o nejstrašidelnější dýni. V pondělí se do školy dostavili rodiče a  prarodiče, kteří společně se žáky a učiteli jednotlivých tříd vyřezávali, barvili a strašidelně zdobili dýně. Pod rukama všech zúčastněných vznikla krásná díla. V přízemí školy bylo pro žáky připraveno zdobení podzimního ovoce, kterého se ujala bývalá kolegyně Mgr. Olga Francová. 

     Vyrobené dýně, které nám všem připadaly velice krásné, jsme se rozhodli vystavit před budovou školy, aby potěšily i ostatní obyvatele Dobrušky. Ve středu v podvečer jsme strašidelné dýně pomocí svíček rozsvítili a vytvořili tak před školou krásnou podívanou. Tímto bychom chtěli všem rodičům i prarodičům poděkovat za podporu a účast na této akci. Věříme, že v budoucnu se na podobných akcích školy opět sejdeme.  

Součástí této akce byla i soutěž o nejstrašidelnější dýni a zde jsou výsledky:  

      1. stupeň

  1. místo           2. A
  2. místo           2. B
  3. místo           3. B

      2. stupeň

  1. místo             8. B
  2. místo             9. B
  3. místo             7. B, 8. A

Gratulujeme všem, kteří vyráběli strašidelné dýně.                                                                                                                                                                                                                          Alena Bačíková, ředitelka školy

 

 

Druhé a třetí místo v soutěži Škola hrou

Na čtvrtek 25.10. byli naši vybraní zástupci 8.tříd v rámci soutěže ŠKOLA HROU pozváni do OU v Opočně (SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město n. Met. – pracoviště Opočno) vyzkoušet si činnosti zastupující jednotlivé učební obory.

Naše tři tříčlenná družstva na vlastní kůži vyzkoušela práci automechaniků, opravářů, pekařů, cukrářů, šiček, pečovatelů a dalších.
Kluci si vlastnoručně upletli housku, vymodelovali dortovou ozdobu, naaranžovali podzimní dekoraci, vyměnili kolo u auta, vyčistili svíčky a s přehledem dokonce bravurně na plný počet bodů přebalili miminko:-).
Prostě měli opravdu nabité dopoledne.

V soutěži obsadili jednotliví zástupci tříd 8.A, 8.B a 8.C krásné druhé a třetí místo!
Odvezli si upomínkové předměty, pétanque, fotbalový míč a tou nejsladší odměnou byly 2 dorty.
Při plnění úkolů si užili i srandu a vrátili se velmi spokojeni. Možná i s jasnější představou o svém dalším vzdělávání.

Radka Skočdopolová
asistent pedagoga

Poděkování

Vážení rodiče a prarodiče,
děkujeme Vám za účast a pomoc při výrobě strašidelných dýní.
V úterý dne 22. 10.  je možné ve škole na 1. a 2. stupni hlasovat  o nejstrašidelnější dýni od 13.30 do 16.00 hodin.
Ve středu 23. 10. budou dýně vystaveny před školou.

                                Děkujeme. Vedení školy.

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018