Komiksoví vítězové

Matěj Pokorný z IX.B a Petr Dyntar z VIII.A se stali vítězi výtvarné soutěže vyhlášené Gymnáziem Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Tématem soutěže bylo nakreslit komiks na téma Vyprávění mých prarodičů. Oba kluci se tohoto těžkého úkolu zhostili ze všech nejlépe, a tak jim oběma gratulujeme!

Matěj si převzal cenu v pátek odpoledne přímo v budově školy v Rychnově nad Kněžnou v doprovodu maminky a paní učitelky.
D. Peřinová

Poučná přednáška o AIDS

V pondělí 11. února se žáci VIII. a IX. ročníků zúčastnili zajímavé besedy s panem Tomášem Řehákem, zástupcem sdružení Abatop pojmenované O nemoci AIDS. Probíraly se rizikové způsoby chování, možnosti přenosu viru HIV, prevence a hlavně příběhy mladých lidí nakažených tímto virem. Žáci viděli mnohdy šokující fotografie umírajících dětí či mladých lidí. Tato beseda byla opravdu velmi poučná. Děkujeme pracovnicím  Domu dětí a mládeže Dobruška, že ji pro nás zdarma uspořádaly.

J. Minařík, D. Peřinová

A přece se točí

Určitě znáte autora této slavné věty. Ano – byl jím Galileo Galilei! V muzikálu v Praze sice v tomto přesném znění  nezazněla, ale zato jsme viděli mnohdy neradostný průřez životem tohoto geniálního astrologa. Navštívili jsme totiž generálku představení obnoveného po 15 letec h a zkoušeného pouhých 8 dní. A vše jim klaplo na jedničku. Takže Galileo, díky! Bez tebe bychom neměli úhloměr, kružítko ani dalekohled!

Výletníci z VIII.A, IX.A a IX.B

Společenský den

U příležitosti pololetního vysvědčení se naše škola rozhodla uspořádat Společenský den. Všichni jsme se společensky oblékli. Mladší žáci společně se svými učiteli probírali slušné chování ve svých třídách, kde si každá třída připravila svůj program. Žáci 9. B si pro své spolužáky připravili ukázky  chování, tak jsme měli možnost porovnat, jak vypadá slušné  a neslušné chování u stolu, jakým způsobem vstupujeme do restaurace, jak se správně pozdravíme a jakým způsobem se představujeme. Vystoupení sklidilo velké ovace.

Žáci 9. A třídy si uspořádali Třídní bál, na kterém  se učili společenské tance, na bále nechyběla ani tombola. I třída 7. A pořádala svůj společenský den. Poslední vyučovací hodinu žáci získali ocenění v podobě výpisu z vysvědčení a plni dojmů odcházeli domů. Den se nám vydařil a těšíme se na další lekce společenského chování.

                                                                                                   Alena Bačíková 

 

Matematická olympiáda 5. tříd

 

     Ve středu dne 30.1. se žáci 5.tříd ZŠ Fr.Kupky zúčastnili MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v Rychnově nad Kněžnou. 
     Z celkově 25 přihlášených žáků v kategorii Z-5 čítala naše výprava v počtu 10 soutěžících tu nejpočetnější.
     Úkolem žáků bylo samostatně vyřešit formou písemné práce 3 slovní úlohy v průběhu 90 minut.
     Věříme, že reprezentanti tříd  5.A a  5.B byli úspěšnými řešiteli a všem zúčastněným děkujeme!

                                                                                                  Radka Skočdopolová, asistent pedagoga

Skvělá tančírna

V úterý 22. ledna se žáci IX. ročníku konečně dočkali! Navštívili město perníku Pardubice, v něm  krásnou budovu Východočeského divadla, kde viděli divadelní hru beze slov Tančírna. Herci ji připravili ke 100. výročí vzniku naší republiky a je vlastně historickým sledem významných událostí celých sta let. Začíná rokem 1918 ve Španělském sále na Hradě v Praze a tam také v roce 2018 končí.

K pochopení inscenace Tančírny není potřeba mít historii v malíčku a orientovat se ve všech souvislostech, i když to není na škodu nikdy…Všechny obrazy jsou pochopitelné. Podstatné však jsou charaktery postav a jejich postoje. Radost, strach, sympatie, naděje, láska…Všechny tyto emoce jsou čitelné i beze slov a v jakékoliv době.

Tak jsme se nejprve ocitli na konci 1. světové války a v průběhu století jsme se seznámili se všemi našimi prezidenty. Znáte je? Pro jistotu si je připomeňme: T. G. Masaryk, E. Beneš, E. Hácha, K. Gottwald, A Zápotocký, A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák, V. Havel, V. Klaus a M. Zeman. Podívaná to byla opravdu velmi neobvyklá, ale krásná a hlavně poučná! Myslím, že toto představení budou mít děti v paměti už navždy!

                                                                                                      Dagmar Peřinová

 

LVVZ 2019 – den pátý, poslední

Tak za Vámi přicházíme s posledním článkem z letošního „LYŽÁKU“. Bohužel nadešel poslední den našeho zájezdu. Po tradičně bohaté snídani jsme se naposledy přesunuli na sjezdovku „Prezidentský Expres“, kterou jsme celý týden využívali, abychom absolvovali naplánovaný a všemi očekávaný závod. Během přípravy trati se všichni rozjezdili a šli jsme na věc. Výsledky byly naprosto nepodstatné, protože cílem přeci bylo se pobavit a všem ostatním ukázat, co se všichni naučili. Z pohledu organizátorů musíme s velkým potěšením konstatovat, že předvedené výkony byly bez přehánění výborné a všem se jízda moc povedla. Náš obdiv si zaslouží především všichni „Účastníci zájezdu“, kteří stáli v úterý na lyžích poprvé, a přesto dnes předvedli takřka bezchybný výkon a projeli stejnou trať jako všichni ostatní. To vše musíme doložit následujícími fotografiemi. 🙂 

 

Pak už jsme se přesunuli zpět na naší základnu v hotelu Eden, jehož personálu moc děkujeme za poskytnuté služby, především vynikající gastronomii. 🙂 🙂 🙂 

 

 

Taktéž si naše poděkování zaslouží všichni instruktoři, kteří se po celou dobu kurzu obětavě věnovali svým svěřencům a trpělivě pracovali na zlepšení jejich lyžařské techniky.

Po pondělních zkušenostech jsme poté již netrpělivě očekávali autobus k cestě DOMŮ. Byť přijel s drobným (cca 70 minutovým) zpožděním, jelikož byl zdržen vyprošťovací akcí, tak pak už vše proběhlo naprosto bez problémů, za což bychom rádi poděkovali panu řidiči. Cca v 16:33:48 🙂 jsme dorazili k NAŠÍ škole, kde nás netrpělivě očekávali rodiče, kterým jsme jejich ratolesti všechny ve zdraví předali.

Závěrem bychom také rádi poděkovali všem „Účastníkům zájezdu“, že  kurz proběhl v mezích očekávání a popřáli jim mnoho dalších, třeba i lyžařských, úspěchů. 🙂 🙂 🙂

 

LVVZ 2019 – den čtvrtý

A přišel nám den čtvrtý, dá se říci poslední kompletně lyžařský. Přes večerní obavy nás sjezdovka přivítala perfektně upraveným a částečně promrzlým „manchestrem“, na kterém se skvěle lyžovalo. Všichni instruktoři vynaložili maximální úsilí na zdokonalení techniky jízdy „Účastníků zájezdu“ a z této kombinace vyšel po všech stránkách pozitivní výsledek. Co bychom Vám povídali, raději to doložíme obrazem, jelikož fotky, myslíme, hovoří za vše. 🙂 🙂 🙂

Zde vidíme „Účastníky“, na které se nedostala řada ve focení v minulých dnech, samozřejmě bohužel a nedopatřením 🙂 a jsme na ně právem pyšni. 

  

Zde přikládáme několik málo momentek z povedeného dne, snad Vás alespoň trochu zaujmou, či pobaví. 🙂 🙂 🙂 

Po večeři jsme byli svědky zábavného programu v režii samotných „Účastníků zájezdu“ a s velkým potěším chceme konstatovat, že byl zdařilý.

Malou kaňkou dneška bylo jediné drobné zranění, které se však podařilo zdravotníkovi a vedoucím zdárně zvládnout, a věříme, že vše bude v pořádku.

A JIŽ NÁS ČEKÁ BOHUŽEL JEN DEN PÁTÝ – POSLEDNÍ 🙁 🙁 🙁 

 

Čtenářská dílna

Čtenářská dílna s P. Braunovou:V úterý 4. 12. navštívila naší školu známá spisovatelka Petra Braunová. Nejdříve se nám představila, poté jsme začali probírat děj, který se odehraje v našem budoucím příběhu. Domluvili jsme se na tématu  ,,Robot“. Postupně jsme začali psát texty a malovat ilustrace. Následně jsme začali vymýšlet název příběhu. Všichni jsme se shodli na názvu ,,Futuristická  vzpoura“. Nakonec jsme očíslovali stránky, nalepili poslední texty a ilustrace. A bylo hotovo. Společně jsme si hotový výtvor přečetli a moc se nám líbil. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsem si to náramně užila. Chci také poděkovat naší paní učitelce Ivoně Průšové, která nám umožnila toto inspirující setkání.                                               A. Vacková, 7. C

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018