Slavnostní ukončení školního roku

Dnes  se žáci  za doprovodu svých učitelů zúčastnili slavnostního ukončení školního roku v Kině 70. V kině byli odměněni žáci, kteří se umístili na předních místech v soutěžích sportovních, reprezentovali školu na soutěžích matematických a  olympiádách. Odměněni byli i  nejlepší  sběrači  papíru a bylin.  

Závěrem slavnostního shromáždění vystoupili žáci devátých ročníků se svým programem. Toto vystoupení sklidilo veliké ovace  diváků . Přejeme všem žákům příjemné prázdniny. 

                                                                     Alena Bačíková

 

 

                                                           

Poděkování

Chtěli  bychom  moc  poděkovat  všem učitelům,  žákům  a 

ostatním  zaměstnancům  školy,  kteří  nám pomohli  při sběru

 plastových  víček  pro  naši  Natálku.

Natálka  má nyní  nový  kočárek  a  ostatní  peníze  z výkupu

víček  použijeme  opět  na rehabilitační  pobyt  v lázních

Klimkovice.  Mockrát  děkujeme  za  ochotu  při  sběru.  Je  to  pěkné,  že vaše  víčka  putují  daleko,  až na jižní  Moravu.  Moc  si toho  vážíme  a  budeme  rádi,  když  budete  i  nadále  třídit  odpad

a  víčka střádat.  Ať  už pro  Natálku  a nebo  pro  jiné  nemocné  dítě.

Přejeme  krásné  sluníčkové  prázdniny !!!!!

                                                          Kuchynkovi

Informace ze školní družiny – provoz ŠD do 14 hodin dne 27. 06. 2019

Vážení rodiče, zítra 27.06. 2019 nepoteče v Základní škole Františka Kupky  voda v čase od 14.00 hod. -16.00 hod. Z tohoto důvodu bude omezen provoz školní družiny. 

Dne 27. 06. 2019 bude školní družina v provozu do 14. 00 hodin z technických  důvodů – nepoteče voda.

                                                        Děkujeme za pochopení. Alena Bačíková, ředitelka školy

 

Školní výlet 7.B

Dne  19. června  jsme konečně vyrazili na dlouho očekávaný výlet. Náš cíl byl Fajn park v Chlumci nad Cidlinou. Všichni jsme se vydováděli na atrakcích, trampolínách a ve vodě. Prohlédli jsme si oživlé dinosaury a hmyz. Taky jsme se pobavili u kouzelnického představení. Plni zážitků jsme si prohlédli park u zámku Karlova Koruna, kde nás zaujali krásní pávi. Třešničkou na dortu byla na zpáteční cestě návštěva McDonaldu.

                                                                                                                                                                                 žáci 7.B

                                                                

Školní časopis

Redakční rada školního časopisu Vám přináší poslední číslo časopisu ve školním roce 2018/2019.

Školní časopis vznikl v září 2018, kdy se žáci naší školy, pod vedením paní učitelky Průšové rozhodli vydávat Školní noviny, které informují o dění ve škole, sledují významná výročí a podporují kreativní myšlení žáků.

                                 Děkujeme všem žákům, kteří se podílí na vydávání časopisu.

                                                                                                              Alena Bačíková

Časopis květen-červen

Píšeme knihu – kolektiv autorů 4.A

Žáci 4.A třídy pod vedením třídní učitelky pracovali na své knize. Žáci této třídy velmi rádi čtou a hrají divadlo, proto se rozhodli, že napíší knihu. Jak se rozhodli, tak učinili a s blížícím se koncem školního roku knihu dokončili. Abyste i vy mohli posoudit jejich dovednosti nabízíme ochutnávku knihy, kterou kolektiv autorů čtvrté třídy nazval ZOMBIJATRA a její příběhy.

Zombijatra a její příběhy

Taktické cvičení

Dne 17. 06. 2019 proběhlo v základní škole  taktické cvičení. Ve škole byl v 9.00 hodin vyhlášen cvičný poplach, kdy ze školy byli evakuování všichni žáci a personál školy. Začalo totiž hořet ve II. nadzemním podlaží, určitě tušíte, že hořelo pouze cvičně, přesto jsme se všichni ukázněně evakuovali mimo budovu a s úžasem sledovali cvičné hašení požáru. Pěkně jsme se vyděsili, protože naši nejstarší spolužáci s paní učitelkou byli uvězněni v zakouřené budově školy. Stateční hasiči je zachránili.

I pro ně byl důležitý nácvik záchrany žáků a orientace v rozlehlé budově školy. Cvičení ověřilo připravenost pedagogického sboru při zajištění evakuace.  A na výbornou připravenost a rychlost hasičských sborů, kteří se taktického cvičení účastnili. Děkujeme.

                                                                   Alena Bačíková

                                                            

 

 

Atletický čtyřboj

Ve středu 15. května 2019 se v Kostelci nad Orlicí uskutečnil ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 4. – 5. tříd, kde naše škola vybojovala z 12 škol krásné 1. místo a postoupila do krajského kola v Trutnově. Závodilo čtyřčlenné družstvo ve složení: 
Patrik HORÁK (byl celkově nejlepší ze všech chlapců)
Gabriel VÁŇA
Barbora VÍŠKOVÁ (2. místo z dívek)
Alžběta NEJMANOVÁ

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                  Lada Vozdeková

 

Známe se ?

Na Základní škole Františka Kupky se ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Pohoda venkova uskutečnil seznamovací den žáků budoucích šestých ročníků.  Po úvodní prohlídce školy měli žáci a jejich doprovod možnost zúčastnit se výuky ve třídách. Dle výběru se zúčastnili výuky matematiky, anglického jazyka a jazyka českého. Po zapojení do výuky bylo pro žáky připraveno sportovní klání ve florbale a vybíjené. Smíšená družstva žáků usilovně bojovala o vítězství, vítězem se stal každý sportovec a všichni byli odměněni medailí. Příjemně unaveni měli žáci možnost seznámit se s mezinárodní kuchyní, kterou pro ně připravili žáci osmého ročníku. Žákům byl představen i 3D tisk, měli možnost  si vyzkoušet práci s merkurem a lego systémem. Součástí seznámení se školou byla i návštěva jídelny Sodexo, která pro žáky připravila polední menu.

Projektový den se vydařil, děkujeme místní akční skupině za krásné upomínkové předměty a budoucím žákům přejeme příjemný začátek školního roku.

 

                                                                                                       Alena Bačíková

Organizace týdne 24. 06.- 28. 06. 2019

Z důvodů očekávaných vysokých teplot bude výuka ve dnech 24. 06. – 27. 06. 2016 ukončena:

  1. stupeň – 11. 25 hodin.
  2. stupeň – 12. 20 hodin.

 V pátek 28. 06. 2019 bude výuka  ukončena  9.25 hodin – rozdání vysvědčení.

 V pátek 28. 06. 2019  je školní družina  v provozu od 9.30 hodin do 14.00 hodin.

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018