Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Školní parlament

Školní parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Školní parlament facebook

Cíle školního parlamentu

 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zajišťovat zpětnou vazbu
 • zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
 • připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy
 • pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy
 • připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocován
 • pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
 • prezentovat svoji práci na webových stránkách školy

Parlament se věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba třídy, školy
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav

parlament.jpg