Školní parlament

Žákovský Parlament

 • má za úkol zvyšovat žákův zájem o společenství a dění v něm
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Parlament se věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba třídy),
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)

Žákovský parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd. Jejich úkolem je zaznamenávat a předávat spolužákům své třídy informace, které získávají na schůzkách s vedením školy. Tyto schůzky se konají podle potřeby, obvykle dvakrát či vícekrát za měsíc.

Podstatná je ale i opačná cesta, a to od spolužáků k vedení školy. Týká se různých problémů, připomínek, ale i námětů a nápadů, které je potřeba řešit ve spolupráci s vedením školy.

Projednávali jsme

 • Hraní ping pongu o přestávkách.
 • Soutěže ve škole (vyřezávání dýní, vánoční výzdoba tříd).
 • Účast v projektu Krabice od bot.
 • Organizace školního výletu.
 • Turnaj v ping pongu .
 • Příprava programu pro 1. stupeň (děti z 2. stupně).
 • Tvorba novin – webu s příspěvky dětí.

Seznam zástupců tříd

 1. A Andrš Václav, Mikáčová Tereza
 2. B Řeháková Vendula, Poláčková Kateřina
 3. A Malý Luboš
 4. B Grulich Michal, Melicharová Anežka
 5. C Dvořáková Klára
 6. A Bejda Adam, Skladowski Oliver
 7. B Schejbal Oliver, Baše Martin
 8. A Hůlková Klára, Jakub Mikáč
 9. B Pochobradský Miloš, Pokorný Šimon

 

Žákovský Parlament

Soutěž o nejlepší Halloweenskou dýni

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018