Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Stalo se ve škole > Preventivní programy

Preventivní programy2. června proběhly na I. i II. st. ZŠ F. Kupky v rámci prevence besedy se žáky zaměřené na různá nebezpečí.

Ve 3. třídách se jednalo o program připravený týmem metodiků prevence při PPP a SPC s tématem EMOCE a psychohygiena, ve 4. tř. zaměřený na NEBEZPEČÍ V KYBERPROSTORU.

Žáci v 6. třídách besedovali na téma ŠIKANA, žáci 8. ročníků o NEBEZPEČÍ UŽÍVÁNÍ DROG. Žáky II. st. navštívili odborní lektoři primární prevence NZDM Centra 5KA z Rychnova nad Kněžnou, financované z dotačních programů KHK.

Mgr. Čížková Jana, MP