Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Stalo se ve škole > Žákovský parlament

Žákovský parlamentSe začátkem školního roku byla na ZŠ Františka Kupky v Dobrušce obnovena činnost školního parlamentu, ve kterém jsou shromážděny dvojice zástupců ze všech druhých až devátých tříd.

Hlavním záměrem vedení školy je seznámit žáky se základními principy fungování demokratické diskuze a rozhodovacího procesu. Neméně důležitým cílem, se kterým byl parlament ustaven, je také možnost žáků ovlivňovat dění ve škole a poskytnout pedagogům i vedení zpětnou vazbu a jiný pohled na věc.

Jak ukázalo první setkání zástupců parlamentu, které se uskutečnilo v úterý 5. října, zájem dětí o participaci v parlamentu je veliký. Zástupci jednotlivých tříd přednesli spoustu nápadů a plánů, o kterých budou jednat 2. listopadu. Na patřičný průběh zasedání dohlédnou studenti Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří žáky seznámí s legislativním procesem prostřednictvím simulace zasedání Parlamentu České republiky.

Ve spolupráci se studenty a pedagogy UHK bude školní parlament pokračovat i v dalších měsících, a to při pořádání nejrůznějších přednášek a workshopů pro žáky školy i širší veřejnost.

Mimo vzdělávacích akcí se bude parlament podílet také na organizaci sportovních a kulturních aktivit, které budou zaměřeny na posílení vazeb nejen v rámci jednotlivých tříd, ale i napříč ročníky.

Věříme, že účast na školním parlamentu bude přínosnou zkušeností pro všechny zvolené zástupce a poskytne mnoho příležitostí nejen jim, ale i všem jejich spolužákům.

 

Michaela Prouzová

leták_článek.pdf