Výchovné poradenství

Výchovný poradce 

Mgr. Milena Vodehnalová

e-mail: milena.vodehnalova@zsdobruska.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE ZAJIŠŤUJE:

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se sociálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • šetření žáků v PPP,SPC
 • pomoc při kázeňských problémech žáků
 • pomoc při problémech v kolektivu dětí
 • pomoc žákům při potížích s učením
 • návštěvy žáků – Úřad práce
 • testování profesní orientace žáků
 • informace o možnostech studia na středních školách
 • rady týkající se výběru povolání
 • poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich vyplnění
 • kontrolu vyplněných přihlášek ke studiu a jejich odeslání
 • informace o přijímacím řízení na střední školy
 • metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

19-20 manual pro rodice – prijimacky

Strategie_prevence_a_řešení_školní_neúspěšnosti žáků naší školy

Neboj se přijímacích zkoušek z matematiky

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018