Výchovné poradenství

Výchovný poradce 

Mgr. Milena Vodehnalová

e-mail: milena.vodehnalova@zsdobruska.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE ZAJIŠŤUJE:

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se sociálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • šetření žáků v PPP,SPC
 • pomoc při kázeňských problémech žáků
 • pomoc při problémech v kolektivu dětí
 • pomoc žákům při potížích s učením
 • návštěvy žáků – Úřad práce
 • testování profesní orientace žáků
 • informace o možnostech studia na středních školách
 • rady týkající se výběru povolání
 • poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich vyplnění
 • kontrolu vyplněných přihlášek ke studiu a jejich odeslání
 • informace o přijímacím řízení na střední školy
 • metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

19-20 manual pro rodice – prijimacky

Strategie_prevence_a_řešení_školní_neúspěšnosti žáků naší školy

Neboj se přijímacích zkoušek z matematiky

Plán VP 20 21

 

Nabídky středních škol ke studiu

SPŠ Oty Wichterleho – přípravné kurzy malby a kresby:

letk-OR-kod-skupina-zjemci-A5

Přípravné kurzy online VP

Přípravný kurz VP 2020 plakátek

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště:

Jednotlivé_obory

Newsletter_09.2020

Obecný leták – digital

Střední škola letecké a výpočetní techniky:

SSLVT plakát21_web

Prezentace úřadu práce o míře nezaměstnanosti v okrese RK  a požadavky zaměstnavatelů na žádoucí profese.  Důležité pro rozhodování výběru škol:

Setkání_VP_102020

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018