Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace

Základní informace

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času po školním vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti se zde věnují různé zájmové činnosti z oblasti výtvarné, pracovní, literární, hudební a v neposlední řadě tělovýchovné a rekreační. Nezapomínáme ani na sebevzdělávání a přípravu na vyučování. V jednotlivých činnostech respektujeme odlišnost od vyučování prováděného ve třídě.

Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ, která je propojena s hlavní budovou šatnou a jídelnou. Přestože školní družina pracuje v 5 odděleních, má omezenou kapacitu a přednostně přijímá děti z nižších ročníků.

 

 

Organizace školní družiny pro šk. rok 2021 - 2022:

ŠD zabezpečuje ranní a odpolední provoz. Ranní provoz začíná od 6:00 do 7:45 a je určen všem žákům školy. Žák školy nemusí být do ranní družiny přihlášen. Odpolední provoz začíná v 11:25 a končí v 16:30. V pondělí a ve středu je provoz školní družiny do 17:00.

Rozdělení žáků ve školní družině:

  1. oddělení - Yvona Černá - 4.A. 4.B
  2. oddělení - Lada Vozdeková - 1.A, 1.B
  3. oddělení - Bc. Veronika Rydlová - 2.A, 2.B
  4. oddělení - Milena Hofmanová - 3.A, 3.B
  5. oddělení - Šárka Koblásová - 5.A, 5.B

Při školní družině pracují tyto kroužky:

Sportovní kroužek: Lada Vozdeková pro žáky 2. ročníku

Cvičení na relaxačních míčích: Lada Vozdeková pro žáky 3. - 5. ročníku

Pohybové hry: Yvona Černá pro žáky 3. ročníku

Vybíjená: Milena Hofmanová pro žáky 4. - 5. ročníku

Mažoretky: Bc. Veronika Rydlová pro žáky 3. - 5. ročníku

Mažoretky Violet: Bc. Veronika Rydlová

Výtvarný kroužek: Bc. Veronika Rydlová pro žáky 1.- 3. ročníku

Keramika: Yvona Černá pro žáky 1. - 3. ročníku

Radovánek (různé hry, aktivity, vyrábění - vše pro radost): vždy od 11:25 - 12:20 Yvona Černá - po + pá pro 2. ročníky, úterý pro 3.B, středa pro 3.A. čtvrtek pro 1. ročník