Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace

Základní informace

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času po školním vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti se zde věnují různé zájmové činnosti z oblasti výtvarné, pracovní, literární, hudební a v neposlední řadě tělovýchovné a rekreační. Nezapomínáme ani na sebevzdělávání a přípravu na vyučování. V jednotlivých činnostech respektujeme odlišnost od vyučování prováděného ve třídě.

Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ, která je propojena s hlavní budovou šatnou a jídelnou. Přestože školní družina pracuje v 5 odděleních, má omezenou kapacitu a přednostně přijímá děti z nižších ročníků.

Organizace školní družiny pro šk. rok 2023 - 2024:

ŠD zabezpečuje ranní a odpolední provoz. Ranní provoz začíná od 6:00 do 7:45 a je určen všem žákům školy. Žák školy nemusí být do ranní družiny přihlášen. Odpolední provoz začíná v 11:25 a končí v 16:30. V pondělí a ve středu je provoz školní družiny do 17:00.

Rozdělení žáků ve školní družině:

  1. oddělení: Yvona Černá 1. - 3. ročník
  2. oddělení: Lada Vozdeková 1. - 3. ročník
  3. oddělení: Bc. Veronika Rydlová 1. - 4. ročník
  4. oddělení: Milena Hofmanová 1. - 3. ročník
  5. oddělení: Šárka Koblásová 4. - 5. ročník

Při školní družině pracují ve šk. roce 2023 - 2024 tyto kroužky:

Sportovní kroužek: Lada Vozdeková - každé pondělí pro žáky 2. a 3. ročníku

Cvičení na relaxačních míčích: Lada Vozdeková - každé úterý pro žáky 2. - 5. ročníku

Vybíjená: Milena Hofmanová - každou středu pro žáky 4. - 5. ročníku

Mažoretky: Bc. Veronika Rydlová - každé pondělí nebo čtvrtek pro žáky 1. - 5. ročníku

Výtvarný kroužek: Bc. Veronika Rydlová - každou středu pro žáky 1.- 5. ročníku

Keramika: Yvona Černá - každé úterý nebo čtvrtek pro žáky 1. - 5. ročníku

Vaření: Bc. Veronika Rydlová

 

 - VŠECHNY KROUŽKY ZAČÍNAJÍ V 15:00 od 18. 9. 2023.

- Přihlášku na kroužek si můžete stáhnout na webu ve Školní družiny - Dokumenty družina nebo si ji můžete vyzvednout u vychovatelek ŠD.