Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace

Základní informace

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času po školním vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti se zde věnují různé zájmové činnosti z oblasti výtvarné, pracovní, literární, hudební a v neposlední řadě tělovýchovné a rekreační. Nezapomínáme ani na sebevzdělávání a přípravu na vyučování. V jednotlivých činnostech respektujeme odlišnost od vyučování prováděného ve třídě.

Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ, která je propojena s hlavní budovou šatnou a jídelnou. Přestože školní družina pracuje v 5 odděleních, má omezenou kapacitu a přednostně přijímá děti z nižších ročníků.

Organizace školní družiny od 17. května 2021:

Vážení rodiče,

od pondělí 17.5.2021 bude běžný provoz školní družiny.

Ranní družina:      6.00  – 7.25 (vchod z Javorové ulice  - přes dvorek) 

- každé pondělí bude probíhat testování žáků ráno ve družině nebo ve třídě

- od 7.15 – testování za přítomnosti rodiče ve družině

 

Odpolední družina:   11.25 – 16.30 /pondělí  do 17.00 (vchod z Javorové ul.)

  1. oddělení - Y. Černá  -  2.B/3.A
  2. oddělení - L. Vozdeková  -  1.B/3.A
  3. oddělení - V. Rydlová  - 1.A/3.B
  4. oddělení - M. Hofmanová  - 2.A/3.A,B
  5. oddělení - Š. Koblásová  - 4.A,B/5.A,B,C (zvonek u vchodu do školy)

Kroužky při ŠD zatím nebudou.

Povinnost nošení roušek/respirátorů se nemění.

                                                                                  Milena Hofmanová

                                                                                  Vedoucí vychovatelka ŠD

 

Organizace školní družiny:

ŠD zabezpečuje ranní a odpolední provoz. Ranní provoz začíná od 6:00 do 7:45 a je určen všem žákům školy. Žák školy nemusí být do ranní družiny přihlášen. Odpolední provoz začíná v 11:25 a končí v 16:30. V pondělí je provoz školní družiny do 17:00.

Při školní družině pracují tyto kroužky:

Sportovní kroužek: Lada Vozdeková pro žáky 3. ročníků

Cvičení na relaxačních míčích: Lada Vozdeková pro žáky 2.-5. ročníku

Pohybové hry: Yvona Černá pro žáky 2.ročníku

Vybíjená: Milena Hofmanová pro žáky 4.-5. ročníku

Mažoretky - přípravka: Bc. Veronika Rydlová

Mažoretky Pink and White: Bc. Veronika Rydlová

Mažoretky Tyrkys: Bc. Veronika Rydlová

Výtvarný kroužek: Bc. Veronika Rydlová pro žáky 1.- 5. ročníku