Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Základní informace

Základní informace

Zahajujeme 01. 05. 2021.

Vedoucí školní jídelny: paní Iveta Čapková

V období od 01. 05. do 30. 06. 2021 bude v jídelně probíhat zkušební provoz a vařit se bude pouze jedno jídlo. Od 01. 09. 2021 bude možnost výběru ze dvou jídel. Odhlásit jídlo nebo provést jeho změnu z oběda 1 na oběd 2 je možné přes web školy pod odkazem Strava, nebo na terminálu, který je umístěn ve školní jídelně v době do 13.30 hod. předchozího dne. Jídelníčky jsou vyvěšeny na webu školy.

Co je potřeba udělat pro přihlášení do školní jídelny?

  1. Odevzdat přihlášku ke školnímu stravování v kanceláři školní jídelny.Formuláře pro žáky: Přihláška ke stravování
  2. Vyzvednout si variabilní symbol a přihlašovací údaje pro objednávání stravy.Obojí obdržíte opět v kanceláři školní jídelny.
  3. Uhradit stravné na účet školní jídelny. Stravné je hrazeno předem zálohově, doporučujeme nastavit trvalý příkaz. Ceny obědů pro jednotlivé věkové kategorie najdete níže v záložce Cena stravy.
  4. Mít čip pro výdej stravy.

Kancelář školní jídelny bude otevřena každý den školního vyučování od 12:00 do 14:00 hodin.Všechny výše uvedené úkony můžete provést při jedné návštěvě kanceláře školní jídelny.

Kontakty na vedoucí školní jídelny:

Iveta Čapková

+420 773 150 265

iveta.capkova@zsdobruska.cz

Stravné

Žáci a studenti mají nárok na zvýhodněnou stravu (tj. za cenu potravin podle finančního normativu) pouze v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování §4. odst. 9).

Kategorie Věk Cena oběda
S1 7 –10 let 30, 40 Kč
S2 11 –14 let 34 Kč
S2 Více než 15 let 34 Kč
Cizí strávníci   73 Kč

V případě, že nebude strava na další dny řádně odhlášena a bude ve školní jídelně připravena, je zákonný zástupce povinen uhradit stravu za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti.