Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Základní informace

Základní informace

Vedoucí školní jídelny: paní Iveta Čapková

Od 05. 09. 2022 bude možnost výběru ze dvou jídel. Odhlásit jídlo nebo provést jeho změnu z oběda 1 na oběd 2 je možné přes web školy pod odkazem Objednávka stravy, nebo na terminálu, který je umístěn ve školní jídelně, a to do 13:30 předchozího dne. Jídelníčky jsou vyvěšeny na webu školy.

Co je potřeba udělat pro přihlášení do školní jídelny?

  1. Odevzdat přihlášku ke školnímu stravování v kanceláři školní jídelny. Najdete na: Školní jídelna - Dokumenty jídelna.
  2. Vyzvednout si variabilní symbol a přihlašovací údaje pro objednávání stravy. Obojí obdržíte opět v kanceláři školní jídelny.
  3. Uhradit stravné na účet školní jídelny. Stravné je hrazeno předem zálohově, doporučujeme nastavit trvalý příkaz. Ceny obědů pro jednotlivé věkové kategorie najdete níže v záložce Stravné.
  4. Mít čip pro výdej stravy.

Kancelář školní jídelny je otevřena každý den školního vyučování od 12:00 do 14:00. Všechny výše uvedené úkony můžete provést při jedné návštěvě kanceláře školní jídelny.

Kontakty na vedoucí školní jídelny:

Iveta Čapková

+420 773 150 265

iveta.capkova@zsdobruska.cz

Stravné

Žáci a studenti mají nárok na zvýhodněnou stravu (tj. za cenu potravin podle finančního normativu) pouze v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování §4. odst. 9).

Kategorie Věk Cena oběda
S1 7 –10 let 34 Kč
S2 11 –14 let 36 Kč
S2 Více než 15 let 38 Kč
Cizí strávníci   85 Kč

V případě, že nebude strava na další dny řádně odhlášena a bude ve školní jídelně připravena, je zákonný zástupce povinen uhradit stravu za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti.