Zaměstnanci

 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
Zástupce ředitelky školy Mgr. Renata Vašatová
Vedoucí  učitelka  I. stupně Mgr. Kristýna Cejnarová
Výchovný poradce Mgr. Milena Vodehnalová
Metodik prevence Mgr. Jana Čížková
ICT Koordinátor Mgr. Jan Minařík
Sekretariát školy Veronika Dusílková
Účetní školy Jaroslava Luštinová
Mzdová účetní Ludmila Mičeková
Pověřenec GDPR Mgr. Kristýna Cejnarová
Vedoucí vychovatelka Milena Hofmanová
Environmentální výchova Mgr. Jaroslava Oubrechtová
Školní psycholog Mgr. Karina Hanišová
Speciální pedagog Mgr. Jitka Vacková
Školní asistent Gabriela Janečková
Školské poradenské pracoviště
Mgr. Bc. Alena Bačíková, Mgr. Renata Vašatová, Mgr. Kristýna Cejnarová, Mgr. Milena Vodehnalová, Mgr. Jana Čížková, Mgr. Jitka Vacková, Mgr. Karina Hanišová, třídní učitel/ka, vychovatelka
 
 

Učitelé: Mgr. Markéta Andresová, Mgr. Bc. Alena Bačíková,MBA, Mgr. Kristýna Cejnarová, Mgr. Jana Čížková,

Ing. Bc. Lucie Daňková, Mgr. Ilona Francová, Mgr. Bc. Kateřina Hrubešová,Mgr. Bc. Adam Ježek,Mgr. Anna

Kopecká, Bc. Tereza Králíčková,Mgr. Martin Lemfeld, Mgr. Radovan Link, Mgr, Hana Linková, Mgr. Jana

Měchurová,Mgr. Andrea Micherová, Mgr. Jan Minařík, Mgr. Radana Moravcová, Bc. Anna Nováková, Mgr.

Jaroslava Oubrechtová, Mgr. Dagmar Peřinová,Mgr. Ivona Průšová, Skočdopolová Radka, Mgr. Blanka

Svatoňová, Mgr. Svědíková Monika, Mgr.Robert Šebek, Mgr. Andrea Špačková, Lucie Štěpánová, Mgr. Kateřina

Šuhajdová, Trubač Michal, Mgr. Renata Váradiová, Mgr. Renata Vašatová, Mgr. Milena Vodehnalová. 

                             

Vychovatelky školní družiny:    Yvona Černá, Milena Hofmanová, Šárka Koblásová,Bc. Veronika Rydlová

                                                      Lada Vozdeková.

Asistentka pedagoga:  Radka Nováková, Pavla Šedová, Tereza Sedláková, Stanislava Cigánková, Dana

Valachová,  Kamila Kindlová, Michael Trubač, Mgr. Michaela Prouzová

Speciální pedagog:  Mgr. Jitka Vacková

Školní psycholog: Mgr. Karina Hanišová

Školní asistent: Gabriela Janečková

 ŠVP – zdravá škola č.j. 444 / 2016.

Konzultační hodiny učitelů: naleznete ne webu školy.

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018