Zaměstnanci

 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
Zástupce ředitelky školy Mgr. Renata Vašatová
Vedoucí  učitelka  I. stupně Mgr. Kristýna Cejnarová
Výchovný poradce Mgr. Milena Vodehnalová
Metodik prevence Mgr. Jana Čížková, Mgr. Martin Koblása
ICT Koordinátor Mgr. Jan Minařík
Sekretariát školy Veronika Dusílková
Účetní školy Jaroslava Luštinová
Mzdová účetní Ludmila Mičeková
Pověřenec GDPR Mgr. Kristýna Cejnarová
Vedoucí vychovatelka Soňa Baláčková
Environmentální výchova Ing. Bc. Jana Matušková
 
Třídní učitelé
1.A Mgr. Monika Svědíková
1.B Mgr. Marcela Bílková
2.A Mgr. Kristýna Cejnarová
2.B Hana Skočdopolová
3.A Mgr. Andrea Špačková
3.B Mgr. Kateřina Šuhajdová
3.C Mgr. Ilona Francová
4.A Kristýna Vavřínová
4.B Mgr. Petra Minaříková 
5.A Mgr. Lenka Dvorská
5.B Mgr. Lidmila Netíková
6.A Mgr. Jaroslava Oubrechtová
6.B Mgr. Radovan Link
7.A Mgr. Martin Koblása
7.B Mgr.  Radana Moravcová
7.C Ing. Bc. Jana Matušková
8.A Mgr. Renata Váradiová
8.B Mgr. Petra Fialová
9.A Mgr. Dagmar Peřinová
9.B Mgr. Jan Minařík

Ostatní učitelé:  Mgr. Jana Čížková,  Ing. Lucie Daňková, Mgr. Olga Francová, Mgr. Libuše Hainišová,

                            Mgr. Bc. Kateřina Hrubešová, Mgr. Ivona Průšová, Mgr. Milena Vodehnalová

                             

Vychovatelky školní družiny:  Soňa Baláčková,  Milena Hofmanová, Šárka Koblásová,Bc. Veronika Rydlová

                                                   Lada Vozdeková

Asistentka pedagoga:  Zdeňka Bártová , Marie Dekovová, Zdeňka Fašánková  Dis.,  Radka Skočdopolová,

                                       Pavla Šedová, Tereza Sedláková

 ŠVP – zdravá škola č.j. 444 / 2016.

Konzultační hodiny učitelů

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018