Zaměstnanci

 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
Zástupce ředitelky školy Mgr. Renata Vašatová
Vedoucí  učitelka  I. stupně Mgr. Kristýna Cejnarová
Výchovný poradce Mgr. Milena Vodehnalová
Metodik prevence Mgr. Jana Čížková
ICT Koordinátor Mgr. Jan Minařík
Sekretariát školy Veronika Dusílková
Účetní školy Jaroslava Luštinová
Mzdová účetní Ludmila Mičeková
Pověřenec GDPR Mgr. Kristýna Cejnarová
Vedoucí vychovatelka Milena Hofmanová
Environmentální výchova Mgr. Jana Měchurová
Školní psycholog Mgr. Karina Hanišová
Speciální pedagog Mgr. Jitka Vacková
Školní asistent Yvona Černá
 
Třídní učitelé
1.A Mgr. Kristýna Cejnarová
1.B Mgr. Ilona Francová
2.A Mgr. Monika Svědíková
2.B Mgr. Marcela Bílková
3.A Lucie Štěpánová
3.B Mgr. Lidmila Netíková
4.A Mgr. Andrea Špačková
4.B Mgr. Kateřina Šuhajdová
4.C Mgr. Lenka Dvorská 
5.A Bc. Anna Nováková
5.B Mgr. Petra Minaříková
5.C Bc. Tereza Rabenseifnerová
6.A Mgr. Dagmar Peřinová
6.B Mgr. Bc. Kateřina Hrubešová
6.C Mgr. Karolína Blažková
7.A Mgr. Jaroslava Oubrechtová
7.B Mgr.  Radovan Link
8.A Mgr. Robert Šebek
8.B Mgr. Radana Moravcová
8.C Mgr. Jana Měchurová
9.A Mgr. Renata Váradiová
9.B Mgr. Petra Fialová

Ostatní učitelé:  Mgr. Jana Čížková, Ing. Lucie Daňková,  Mgr. Hana Linková, Mgr.  Libuše Hainišová,   Mgr. Ivona Průšová, Mgr. Milena  Vodehnalová .

                             

Vychovatelky školní družiny:  Soňa Baláčková,  Milena Hofmanová, Šárka Koblásová,Bc. Veronika Rydlová

                                                   Lada Vozdeková.

Asistentka pedagoga:  Marie Dekovová, Radka Nováková,  Radka Skočdopolová,

                                       Pavla Šedová, Tereza Sedláková, Stanislava Cigánková, Dana Valachová,   

                                       Kamila Kindlová, Michael Trubač.

Speciální pedagog:  Mgr. Jitka Vacková

Školní psycholog: Mgr. Karina Hanišová

Školní asistent: Yvona Černá

 ŠVP – zdravá škola č.j. 444 / 2016.

Konzultační hodiny učitelů

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018