Zaměstnanci

 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA
Zástupce ředitelky školy Mgr. Renata Vašatová
Vedoucí  učitelka  I. stupně Mgr. Kristýna Cejnarová
Výchovný poradce Mgr. Milena Vodehnalová
Metodik prevence Mgr. Jana Čížková
ICT Koordinátor Mgr. Jan Minařík
Sekretariát školy Veronika Dusílková
Účetní školy Jaroslava Luštinová
Mzdová účetní Ludmila Mičeková
Pověřenec GDPR Mgr. Kristýna Cejnarová
Vedoucí vychovatelka Soňa Baláčková
Environmentální výchova Mgr. Jana Měchurová
 
Třídní učitelé
1.A Mgr. Monika Svědíková
1.B Mgr. Marcela Bílková
2.A Mgr. Kristýna Cejnarová
2.B Hana Skočdopolová
3.A Mgr. Andrea Špačková
3.B Mgr. Kateřina Šuhajdová
3.C Mgr. Ilona Francová
4.A Bc. Anna Nováková
4.B Mgr. Petra Minaříková 
5.A Mgr. Lenka Dvorská
5.B Mgr. Lidmila Netíková
6.A Mgr. Jaroslava Oubrechtová
6.B Mgr. Radovan Link
7.A Mgr. Robert Šebek
7.B Mgr.  Radana Moravcová
7.C Mgr. Jana Měchurová
8.A Mgr. Renata Váradiová
8.B Mgr. Petra Fialová
9.A Mgr. Dagmar Peřinová
9.B Mgr. Jan Minařík

Ostatní učitelé:  Mgr. Jana Čížková,  Ing. Lucie Daňková, Mgr. Olga Francová, Mgr. Hana Linková

                            Mgr.  Libuše Hainišová,  Mgr. Bc. Kateřina Hrubešová, Mgr. Ivona Průšová, Mgr. Milena   

                            Vodehnalová 

                             

Vychovatelky školní družiny:  Soňa Baláčková,  Milena Hofmanová, Šárka Koblásová,Bc. Veronika Rydlová

                                                   Lada Vozdeková

Asistentka pedagoga:  Zdeňka Bártová , Marie Dekovová, Zdeňka Fašánková  Dis.,  Radka Skočdopolová,

                                       Pavla Šedová, Tereza Sedláková, Stanislava Cigánková, Dana Valachová

Speciální pedagog:  Mgr. Jitka Vacková

 ŠVP – zdravá škola č.j. 444 / 2016.

Konzultační hodiny učitelů

 

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018