1.červen

Vážení rodiče, 
v úterý 4. 6. máte možnost osobně navštívit učitele naší školy při individuálních konzultacích, na které se můžete přihlásit prostřednictvím online rezervace. Učitelé vám jsou k dispozici od 15:30 - 18:00.
Přihlašování je možné do úterý 14:30 a to zde - PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KONZULTACE

_____________________________________________________________________________

 

15. květen

Po měsíci čekání se naši deváťáci i jejich mladší spolužáci, kteří se hlásili na víceletá gymnázia, konečně dozvědí, nakolik úspěšná byla jejich příprava na přijímací zkoušky. V digitálním přihlašovacím systému DiPSy se již v tomto okamžiku mohou seznámit s výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a v průběhu dne dojde ke zveřejnění výsledků i na webových stránkách jednotlivých škol. Přejeme všem dobré zprávy. 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


8. květen 2024  

Vážení rodiče (budoucích prvňáčků),

níže vidíte seznam přijatých uchazečů k povinné školní docházce ve školním roce 2024/2025. Přijímáme všechny děti (bez žádostí o odklad) a to s těmito přidělenými registračními čísly:

Z    5/2024                    Z  16/2024                    Z  29/2024                    Z 41/2024

Z    6/2024                    Z  17/2024                    Z  30/2024                    Z 42/2024

Z    7/2024                    Z  19/2024                    Z  31/2024                     Z 44/2024

Z    8/2024                    Z  20/2024                    Z  33/2024                     Z 45/2024

Z    9/2024                    Z  21/2024                    Z  34/2024                    Z 46/2024

Z  10/2024                    Z  22/2024                    Z  35/2024                    Z 48/2024

Z  11/2024                    Z  23/2024                    Z  36/2024                    Z 49/2024

Z  12/2024                    Z  25/2024                    Z  37/2024

Z  14/2024                    Z  26/2024                    Z  39/2024

Z  15/2024                    Z  28/2024                    Z  40/2024

V novém školní roce otevřeme dvě první třídy. Třídními učitelkami budou paní učitelka Francová a paní učitelka Zemánková.

Naše první společná třídní schůzka se uskuteční v úterý 25. června v 16h. Upřesňující informace (kde se sejdeme, rozdělení do tříd) se ještě  dozvíte zde na našich webových stránkách.

 

Mgr. Kateřina Kvíčerová

ředitelka školy

desatero predskolaka.JPG

 

 

Naše škola

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách ZŠ Františka Kupky, Dobruška. Naše škola je školou s dlouhou tradicí a výbornou úrovní vzdělávání. Hrdě se hlásíme k odkazu Františka Kupky zakladatele moderního abstraktního malířství, který v Dobrušce strávil dětství i mládí a začal zde umělecky tvořit. Jeho jméno bylo škole propůjčeno v roce 1994. Před budovou prvního stupně naší školy byl v roce 2008 slavnostně odhalen památník Františku Kupkovi od akademického malíře Zdeňka Kolářského.

Prostředí, ve kterém děti tráví značnou část dne, se snažíme neustále vylepšovat a ke zlepšení spolupráce s rodiči a veřejností by měly přispět i tyto stránky.

image