Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol.

Hlavní změny:

  1. Vůbec poprvé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.
  2. Níže naleznete odkaz, kde můžete vyplnit elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte.

Odkaz na elektronickou přihlášku:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsdobruska/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

V této aplikaci vyplníte přihlášku k zápisu popř. žádost o odklad školní docházky a my na základě této žádosti zpracujeme dokumenty potřebné k přijetí Vašeho dítěte ke školnímu vzdělávání. 

Termín doručení žádostí: 01. 04. 2020 – 12. 04. 2020

Pokud nevyužijete výše uvedenou aplikaci – doručí žadatel vyplněnou žádost pouze těmito způsoby:

  1. do datové schránky školy ID: 9g2mk5g,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email ) na adresu: reditel@zsdobruska.cz.
  3. poštou na adresu: Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Fr. Kupky 350, Dobruška 518 01,zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná,
  4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vedle hlavního vchodu do budovy školy.

          Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Informace k zápisu naleznete na webových stránkách školy, k dispozici jsou vám i formuláře v dokumentech školy.

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na mimořádnou situaci nežádoucí.

 

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 12. 04. 2020) provede kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností. 

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a rodiči se zaměřením na seznámení se s prostředím školy, učiteli a informacemi o  organizaci školního roku 2020 /2021.

Opatření ministra školství

 

 

Jarní okna školy

Milí žáci, vážení rodiče,

         uzavřená škola bez žáků je smutná, proto jsme se rozhodli  nechat školu rozkvést a zdobíme pro Vás okna školy. Pokud půjdete na procházku, můžete si výzdobu školních oken prohlédnout. 09. 04. 2020 bude výzdoba hotova. Přejeme Vám příjemné jarní procházky.

                                                                                                 Pedagogický sbor školy.

 

Vyzdobená okna

Všichni jsme se těšili na náš první Velikonoční  jarmark, ten se z důvodu mimořádných opatření nekonal.

Na fotografii Vám představujeme výrobky, které byly na tento jarmark připraveny a nyní slouží  jako výzdoba oken školní družiny. 

                                                          Alena Bačíková,ředitelka školy

 

Informace pro zákonné zástupce

Rodiče dětí do 13 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě.  Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.

Potvrzení Vám zašleme elektroniky.

O zaslání můžete požádat přes aplikaci Komens  popř. na tel.731261547. 

                                                                        Děkujeme za spolupráci. Vedení školy

            

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR13TFuqn_E8reFXMgb46p-QYjOHG_MQq1Mi5aQcbKtlOydxYtjTx5xkUIU

 

Karantena_a_osetrovne – informace pro rodiče

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

 

 

Bezpečný internet

25. února přijela do školy z Rychnova nad Kněžnou okresní metodička prevence paní Mgr. Zdenka Moravcová Ženatová, aby besedovala s žáky 7. ročníků o nebezpečích souvisejících s používáním internetu a sociálních sítí. Promluvila o šíření poplašných zpráv, kyberšikaně, varovala žáky před zneužíváním osobních dat. Informovala je o tom, na co si mají dávat pozor a kde mohou hledat pomoc.

                                                                                                                            J. Čížková, metodik prevence

 

Kdo si hraje nezlobí

Ve škole se učíme a v době přestávek se žáci připravují na výuku, přesto si žáci našli chvíli času a uspořádali si turnaj v karetních hrách. Hrálo se Prší . Nejprve třídní kola a  pak následovalo kolo školní. A zde máte výsledky školního kola:

 1 . místo obsadila Nela Maršálková

 2. místo obsadil Adam Nejedlý

 3. místo obsadil Tobiáš Skočdopole

 Gratulujeme vítězům a těšíme se na další turnaje. 

                                                                                          Alena Bačíková, ředitelka školy

 

 

                                      

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018