Píšeme knihu – kolektiv autorů 4.A

Žáci 4.A třídy pod vedením třídní učitelky pracovali na své knize. Žáci této třídy velmi rádi čtou a hrají divadlo, proto se rozhodli, že napíší knihu. Jak se rozhodli, tak učinili a s blížícím se koncem školního roku knihu dokončili. Abyste i vy mohli posoudit jejich dovednosti nabízíme ochutnávku knihy, kterou kolektiv autorů čtvrté třídy nazval ZOMBIJATRA a její příběhy.

Zombijatra a její příběhy

Taktické cvičení

Dne 17. 06. 2019 proběhlo v základní škole  taktické cvičení. Ve škole byl v 9.00 hodin vyhlášen cvičný poplach, kdy ze školy byli evakuování všichni žáci a personál školy. Začalo totiž hořet ve II. nadzemním podlaží, určitě tušíte, že hořelo pouze cvičně, přesto jsme se všichni ukázněně evakuovali mimo budovu a s úžasem sledovali cvičné hašení požáru. Pěkně jsme se vyděsili, protože naši nejstarší spolužáci s paní učitelkou byli uvězněni v zakouřené budově školy. Stateční hasiči je zachránili.

I pro ně byl důležitý nácvik záchrany žáků a orientace v rozlehlé budově školy. Cvičení ověřilo připravenost pedagogického sboru při zajištění evakuace.  A na výbornou připravenost a rychlost hasičských sborů, kteří se taktického cvičení účastnili. Děkujeme.

                                                                   Alena Bačíková

                                                            

 

 

Atletický čtyřboj

Ve středu 15. května 2019 se v Kostelci nad Orlicí uskutečnil ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 4. – 5. tříd, kde naše škola vybojovala z 12 škol krásné 1. místo a postoupila do krajského kola v Trutnově. Závodilo čtyřčlenné družstvo ve složení: 
Patrik HORÁK (byl celkově nejlepší ze všech chlapců)
Gabriel VÁŇA
Barbora VÍŠKOVÁ (2. místo z dívek)
Alžběta NEJMANOVÁ

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                  Lada Vozdeková

 

Známe se ?

Na Základní škole Františka Kupky se ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Pohoda venkova uskutečnil seznamovací den žáků budoucích šestých ročníků.  Po úvodní prohlídce školy měli žáci a jejich doprovod možnost zúčastnit se výuky ve třídách. Dle výběru se zúčastnili výuky matematiky, anglického jazyka a jazyka českého. Po zapojení do výuky bylo pro žáky připraveno sportovní klání ve florbale a vybíjené. Smíšená družstva žáků usilovně bojovala o vítězství, vítězem se stal každý sportovec a všichni byli odměněni medailí. Příjemně unaveni měli žáci možnost seznámit se s mezinárodní kuchyní, kterou pro ně připravili žáci osmého ročníku. Žákům byl představen i 3D tisk, měli možnost  si vyzkoušet práci s merkurem a lego systémem. Součástí seznámení se školou byla i návštěva jídelny Sodexo, která pro žáky připravila polední menu.

Projektový den se vydařil, děkujeme místní akční skupině za krásné upomínkové předměty a budoucím žákům přejeme příjemný začátek školního roku.

 

                                                                                                       Alena Bačíková

Organizace týdne 24. 06.- 28. 06. 2019

Z důvodů očekávaných vysokých teplot bude výuka ve dnech 24. 06. – 27. 06. 2016 ukončena:

  1. stupeň – 11. 25 hodin.
  2. stupeň – 12. 20 hodin.

 V pátek 28. 06. 2019 bude výuka  ukončena  9.25 hodin – rozdání vysvědčení.

 V pátek 28. 06. 2019  je školní družina  v provozu od 9.30 hodin do 14.00 hodin.

 

Tajemství Orlických hor

Žáci Základní školy Františka Kupky se zúčastnili literárně – výtvarné soutěže, kterou vyhlásila MAS POHODA venkova. Do práce se s obrovským nasazením zapojily děti všech věkových kategorií. Cílem této soutěže bylo upevnění vztahu žáků k regionu a podpora čtenářské gramotnosti. Tak se tedy kreslilo, malovalo, psalo, veršovalo, vytvářely se komiksy. Zkrátka vzniklo mnoho krásných děl a paní učitelky jen těžko vybíraly tři práce, které postoupily do meziškolního kola. Zde už o umístění rozhodovala porota ve složení – J. Haldová, PaeDr. J. Lukášek, Mgr. P. Žďánská, P. Štěpán a Bc. Z. Drašnar. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 6. 6. 2019 ve Společenském centru KINA 70 v Dobrušce. Žáci naší ZŠ obsadili hned několik vítězných pozic. Druhé místo v 1. kategorii obsadila Adéla Kolářová. Ve 2. kategorii jsme zvítězili hned dvakrát – cenu za 1. místo za povedený komiks si převzaly dvě dívky – Sandra Lhotská a Karolína Skočdopolová. Druhé místo v této kategorii patřilo Anežce Radochové. Ani žáci druhého stupně nezklamali a vytvořili vítězná díla. Druhé místo v 5. kategorii patřilo Elen Čtvrtečkové a Nicol Hrnčířové. Čestné uznání obdržel ještě Václav Andrš za svůj deník a Martin Baše s Dominikem Slánským za komiks. Chtěli bychom poděkovat MAS POHODA venkova za organizaci této soutěže. Díky patří též všem dětem, které se do soutěže zapojily. Zvítězit nemohou všichni, ale důležité je, že se zúčastnili.

Povedený dětský den

V pondělí 3. června připravili žáci 9.ročníků pro své mladší spolužáky z I. stupně dětský den. Vymyslili si různá stanoviště, přichystali potřebné věci a v osudné ráno vše nanosili na travnatou plochu před školu, kde se vše mělo odehrávat. Všichni se pak rozmístili do prostoru, zkontrolovali vše připravené a začali se těšit na malé školáčky. Netrvalo dlouho a byli tu! Rozděleni do 6 členných družstev natěšeni plnili jednotlivé úkoly – skákali v pytlích, házeli ringo na cíl, shazovali plechovky, chodili s míčkem na lžíci, absolvovali opičí dráhu i fotbalovou průpravu a zastříleli si lukem. Na závěr si mohli nechat namalovat na obličej vybraný ornament či zvířátko od šikovných malířek z obou tříd. Poté obdrželi kouzelnou obálku s drobnými dárky. Myslíme, že se tento slunečný den všem líbil!

Kluci a holky IX. tříd 

Maják – síť kolegiální podpory

 

Název projektu:  Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018