Od září středoškolákem

         Základní škola Františka Kupky v Dobrušce připravila pro své žáky prezentaci středních škol z Rychnovska, Novoměstska, Náchodska, Hradce Králové, Ústí nad Orlicí, Kostelce nad Orlicí a v neposlední řadě i z Dobrušky v prostorách základní školy. Zástupci středních škol seznámili žáky a jejich rodiče s obory, které vyučují na středních školách. Prezentovali i možnosti uplatnění v praxi ,těch žáků, kteří ukončí úspěšně studium na střední škole. Školy prezentovaly obory maturitní , obory ukončené výuční zkouškou i obory ,kam jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek.      

          Vybrat  střední školu bývá někdy obtížné. Někteří žáci mají jasno, kterým směrem se budou ubírat, ale jiní nejsou rozhodnuti. S profesní orientací pomáhá škola žákům a rodičům průběžně po celou dobu výuky. Žáci navštěvují poradenská střediska, jsou pro ně pořádány projektové dny, které mají žákům přiblížit studium .

            V rámci projektu Od září středoškolákem seznámila výchovná poradkyně žáky a jejich rodiče s postupem a termíny podávání přihlášek ke studiu na středních školách. Vysvětlila jim postup při umísťování Zápisového lístku a možnosti odvolání proti nepřijetí ke studiu. Žáci naší školy mají možnost se v rámci kroužků připravovat na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka přímo ve škole.            

                        Děkujeme zástupcům jednotlivých škol za jejich prezentaci a těšíme se na další spolupráci.            

                                                                                                       Alena Bačíková , ředitelka škola    

Beseda o K. H. Máchovi

V pátek si osmé ročníky zpestřily školní výuku besedou o K. H. Máchovi. Přednášející byla p. Mgr, Dušáková, která dokázala žáky vtáhnout do životního příběhu literárního ‚podivína‘, jak ho často nazývali spisovatelé a básníci jeho doby. Se zatajeným dechem žáci poslouchali o Máchových cestách, jeho obrázcích, láskách i nešťastném úmrtí. Na závěr odměnili paní lektorku hlasitým potleskem. Všem žákům se beseda moc líbila.

Ivona Průšová

Od září jsem středoškolákem

Základní škola Františka Kupky, Dobruška

pořádá pro žáky devátých ročníků a jejich zákonné zástupce

informační odpoledne

Od září jsem středoškolákem

 

Dne 12. 11. 2019 od 16.30 hodin v budově školy v učebně č. 124

 

Program:

  1. Informace o přijímacích zkouškách
  2. Podání přihlášky
  3. Výběr studijních oborů
  4. Výstava zástupců středních škol- informace o studijních oborech středních škol

Pilotáž časopisu PLAY

Ve výuce angličtiny jsme se pustili spolu s nakladatelstvím Bridge Publishing House do pilotáže časopisu PLAY. Protože odebíráme i časopis GATE, byla to pro nás výzva a zároveň skvělá příležitost, jak výuku ve 3. třídách zpestřit. Každý měsíc posíláme zpětnou vazbu a snažíme se tak časopis dovést k finální podobě, která bude dětem vyhovovat a bude zábavnou formou sloužit i k procvičování anglického jazyka.

                                                                                         Kateřina Hrubešová

 

 

Brinánie s Britem

Pořad Británie s Britem se v naší škole konal již podruhé. Tentokrát rodilý mluvčí Neil seznámil s odlišnostmi českého a anglického způsobu každodenního života. Dále jsme se dozvěděli něco nového o jednotlivých zemí, které tvoří Spojeného království, a poté následovalo krátké okénko do historie těchto zemí. Zábavnou formou tak představil dětem jednotlivé události dějin spolu s hlavními postavami jednotlivých období. To ale nebylo vše. Postupně se žáci měnili v již zmíněné historické postavy a publikum se tak mohlo pozdravit s královnou Alžbětou II., Obelixem nebo pračlověkem. Jednotlivé úseky byly prokládány soutěžemi, kde si děti ověřily nově nabyté znalosti. 

 

                                                                         Kateřina Hrubešová

 

Tonda Obal na cestách

Ve škole proběhla akce Tonda obal na cestách, kde se děti seznámily se správným tříděním odpadů. Děti použily i teorii v praxi a zkusily si vytřídit ukázky odpadků. Proběhla i diskuze o některých těžko zařaditelných odpadech – krabice od mléka, džusů, nevymyté kelímky od jogurtů … Beseda byla přínosem a žáci si odnesli do života nové poznatky.

Začali jsme bruslit

V pondělí 4. 11. žáci 4. A zahájili kurz bruslení na zimním stadionu v Opočně. Pod vedením zkušeného trenéra si zopakovali základy bruslení, které mohli získat již v minulém školním roce. Při různých hrách si připomněli jak správně a bezpečně vstát z ledu nebo jak zastavit. Žáky čekají ještě 3 bruslařské lekce a všichni se těší, jak se v bruslení ještě více zdokonalí.

Bruslení zdar 4. A

Stávka pedagogických pracovníků

Stávka pedagogických pracovníků

6.11.2019

 Většina pedagogických zaměstnanců Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce se připojuje ke stávce vyhlášené školskými odbory (ČMOS) pouze formou podpory stávky a to z důvodu náročné organizace a krátkého časového úseku mezi vyhlášením a termínem stávky.

Domníváme se, že nyní se jedná již o jediný možný způsob vyjádření nesouhlasu se školskou politikou v České republice. Vláda neplní vlastní sliby a usnesení nejen v oblasti platové. Školství je dlouhodobě podfinancované (procento HDP putující do školství nás řadí na chvost EU, nemluvíme o absolutních penězích, ale o poměru v rámci státního rozpočtu) a je to znát i na vybavení škol, investicích do budov, neexistenci IT specialistů ve školách, chybí psychologové, speciální pedagogové apod.

Pokud se financování školství v ČR rychle nezmění, nebude mít kdo učit Vaše děti a vnoučata. Stále rostou byrokratické požadavky, stále rostou nároky na učitele přímo ve výuce (např. inkluze, speciální vzdělávání pro nadané děti, cizinci apod.), stále rostou požadavky na elektronizaci škol, absolventi pedagogických fakult nechtějí učit atd. Vše se děje ve starých kulisách a podpora ze strany státu je nedostačující nebo neexistuje vůbec. 

Investice do školství je vždy investicí do budoucnosti. V ČR se bohužel toto stále přehlíží.

Pevně věříme, že naše požadavky chápete.

PODPORU STÁVCE VYJÁDŘÍ ZAMĚSTNANCI ČERNÝM OBLEČENÍM.

 

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018