Informace pro rodiče žáků školy- stavba okružní křižovatky

 

Informace o poslední verzi uzavírek a objízdných tras. Důležité změny v dopravě: autobusy budou od pondělí stavět až u Univerzity, zastávka u školy bude zrušena. Auta také neprojedou. 

Na zastávce u Univerzity bude  hlídač přechodů, aby případně malé děti směřoval ke škole.

stavba okružní křižovatky

autobus změna

OK 1 – 1

objízdná. trasa

 

Tkaní v 5.B

V pondělí 18.2. si žáci třídy 5.B měli možnost vyzkoušet prastarou záležitost.
S pomocí pracovnice DDM Dobruška paní Jitky Mackové tkali na kolíkovém stavu.
Svoji zručnost si ověřili při výrobě koberečku – podsedáku. Ke tkaní využili vyřazená prostěradla a povlečení.
Práce žáky moc bavila a mohli se radovat. Vytvořili něco nového a pěkného a zároveň zrecyklovali to, co by skončilo v odpadu. A to by byla velká škoda, že?

Návštěva ze Skotska

Dne 26. a 27. února navštívili naši školu sourozenci Kate (9) a Lukas (15). Přijeli ze Skotska na prázdniny ke své tetě žijící v Dobrušce. Přáli si vidět výuku žáků v české škole, především hodinu anglického jazyka. Ve třídách byli velmi srdečně přijati a společná výuka probíhala v přátelském duchu. Naši žáci si mohli vyzkoušet angličtinu s rodilými mluvčími, dozvěděli se spoustu zajímavých informací o skotské škole, a někteří navázali i přátelství. Věříme, že se na nás naši noví přátelé opět přijedou podívat.

Milena Vodehnalová, učitelka AJ

Republiková kvalifikace ve florbalu DIII

Dne 14. 2. 2019 se naše děvčata zúčastnila republikové kvalifikace ve florbalu věkové kategorie III (žáci 6-7 tříd), která se konala v Liberci. Tuto, bez nadsázky si dovolím říci, poctu si děvčata vybojovala vítězstvími v okresním a posléze i krajském kole této soutěže. Po svém listopadovém vítězství v krajském kole děvčata věnovala nemalé úsilí ke zlepšení svých sportovních dovedností a ve svém volném čase absolvovala mnoho tréninků, ať již byly organizovány školou, či jejich mateřským oddílem FBC Dobruška, za což všem patří velký dík. Byť na samotné kvalifikaci obsadila „až“ 🙂 třetí místo, získala velké množství nedocenitelných zkušeností, které věřím využijí nejen ve své další sportovní kariéře, ale i v osobním životě či při další skvělé reprezentaci školy. Při zpáteční cestě jsme, myslím, důstojně tento úspěch oslavili slavnostním obědem, za jehož uskutečnění vděčíme Městu Dobruška a sponzorům, především panu Josefu Jarkovskému, za což jim tímto mnohokrát děkuji.

Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem zúčastněným děvčatům za jejich příkladnou reprezentaci naší školy a věřím, že na tento úspěch v příštích letech navážeme třeba i v dalších kategoriích.

Za všechny zúčastněné s díky Mgr. Robert Šebek

Společenský den v 1.A

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 byl vyhlášen na naší škole SPOLEČENSKÝ DEN. Žáci – prvňáčci se slavnostně oblékli a přišli s nadšením do školy pro své první vysvědčení. Celý den jsme si výborně užili … kromě módní přehlídky jsme také tancovali, zpívali, malovali a povídali si o společenské etiketě. Nechyběl ani nanukový dort jako výhra za soutěž v matematice. Den jsme završili slavnostním předáním vysvědčení a pochvalných listů.

Za 1. A Mgr. M. Svědíková.

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky – 9. ročník

V pondělí 18.2. od 14:00 proběhne příprava 9.B, bude trvat do 15:30 v rámci náhrady za přípravu, která neproběhla dne 7.1. z důvodu nemoci. 

V pondělí 25.2. proběhne od 14:00 příprava 9.A, bude trvat také do 15:30 v rámci náhrady za přípravu, která neproběhla dne 14.1. z důvodu nemoci.

V pondělí 4.3. od 14:00 proběhne příprava 9.B, i to bude trvat do 15:30 v rámci náhrady za přípravu, která neproběhla dne 21.1. z důvodu nemoci.

V pondělí 11.3. příprava neproběhne z důvodu jarních prázdnin..

V pondělí 18.3. proběhne od 14:00 příprava 9.B již podle původního plánu, tedy do 14:45. 

V pondělí 25.3. od 14:00 proběhne příprava 9.A, bude trvat do 15:30 v rámci náhrady za přípravy, která neproběhla dne 28.1. z důvodu nemoci.

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018