Pečeme pro zdravotníky

Zvlášť v této době chce ZŠ Františka Kupky symbolicky poděkovat všem zdravotníkům, vyjádřit vděčnost za jejich práci a popřát nejen všem sestřičkám a lékařkám ke svátku MDŽ

 

Vážení rodiče a milí žáci,

 

Pokud se chcete také zapojit, máte chuťčas, upečte prosím bábovku, koláče, perník, závin…. cokoliv, co nepodléhá rychlé zkáze, zabalte do krabice, přidejte klidně vzkaz, přání či obrázek pro zdravotníky a předejte vše na určeném místě.

 

Předávací místo: ZŠ Františka Kupky, vchod od betonového hřiště

    Neděle 7.3. v 18.00 – 18.30 hodin  

Následně bude vše v pondělí 08. 03. převezeno do FN HK                               

Kontakt pro předání a jakýkoliv dotaz:     

Radka Skočdopolová

Tel.: 777/29 77 21

Šubertovo náměstí 55, Dobruška

Při předání prosím dodržujte epidemiologická opatření

Všem předem moc děkujeme za zapojení a přejeme především zdraví a víru v lepší zítřky!

                                                                         ZŠ Františka Kupky v Dobrušce

 

 

Naučná stezka Dobruškou

Máte rádi procházky, a už nevíte, kam vyrazit? Láká vás už skoro jarní počasí?

Můžete se vydat po naší naučné stezce po Dobrušce. Má devět zastávek a cestou se můžete něco dozvědět o místních firmách a jejich výrobcích.

Mapu si můžete vyzvednout u vstupu do staré budovy ZŠ Františka Kupky.

                                                    Přejeme příjemnou cestu.

 

Níže naleznete leták a manuál ke stezce.

Leták Nauč. stezka

Manuál

Masopustní rej na 1. stupni

Dne 16. 2. 2021 přišly do školy místo dětí pohádkové postavy – princezny, čarodějnice, rytíři, kostlivci… V neobvyklém ustrojení vyučovaly i paní učitelky. Celé dopoledne se neslo v duchu zábavných aktivit na téma Masopust. Děti si vyrobily různé škrabošky, záložky do knihy a celá výuka probíhala netradičním způsobem. Na závěr proběhl rej masek a průvod k ředitelně školy, kde děti dostaly za pěkné masky sladkou koblihu. Tímto děkujeme pekárně Marta Dobruška za příspěvek na karneval a paní vychovatelce Vozdekové za pomoc v 1. třídě.

Kolektiv 1. a 2. ročníku

Beseda s vrcholovou sportovkyní na Základní škole Františka Kupky, Dobruška

V úterý 2. 2. přijala naše pozvání na online besedu osminásobná mistryně světa a mistryně republiky v racketlonu Zuzka Kubáňová. Seznámila nás dopodrobna s tímto sportem a jeho pravidly. Poutavě vyprávěla studentům o svých začátcích, sportovní kariéře a životosprávě.Dnes se Zuzka věnuje především profesi osobní trenérky a jako držitelka kapitánského průkazu jachtingu. Představila nám projekt České asociace sportu„Zdravý hráč“, jehož je součástí. Tento projekt se zaměřuje právě v této době na studenty online výuky a hráče počítačových her, které však zábavnou formou zapojí do mnoha pohybových aktivit. Cílem její iniciativy je pomoci studentům lépe si rozvrhnout volný čas a předcházet také možným zdravotním komplikacím z nadměrného sezení. Velice příjemné a zajímavé bylo i takové to „lidské“ povídání a dotazy studentů. Rádi bychom jí popřáli další úspěchy ve světě sportu a děkujeme za 90 minut jejího inspirativního vyprávění s nakažlivým nadšením a dobrou náladou.

Radka Skočdopolová

Podpora žákům pro přijímací zkoušky

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

Tato elektronická verze testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů prostřednictvím App Store, Google Play nebo Windows Store.

Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.

Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na maturitní zkoušky a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Základní škola Františka Kupky, Dobruška © 2018